STOCKHOLM 20151216 Fackfˆrbunden inom 6F har tidigarelagt sina lˆnebud och presenterar dem p expresstr‰ff p onsdagen. Mikael Johansson, fˆrbundsordfˆrande Svenska MÂlarefˆrbundet. Foto: Vilhelm Stokstad / TT / Kod 11370

Mikael Johansson. Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Målarkonflikten utvidgas i och med att torsdagsnattens förhandlingar har strandat. Måleriföretagen accepterade i morse medlarnas bud, men Målareförbundet sade nej. Enligt facket är det bland annat frågan om rättigheter för gravida som sätter stopp.

– Vi har haft en jobbig vecka bakom oss, vi har ju kommit igång och förhandlat igen efter att frågan som helt blockerat förhandlingarna, angreppet på vårt ackordslönesystem, försvann tidigare i veckan. Då trodde jag faktiskt att vi skulle kunna sluta ett avtal rätt så hyggligt snabbt. Tyvärr så strandade det igen, säger Mikael Johansson, förbundsordförande för Målareförbundet, till TT.

Björn Hellman, vd på Måleriföretagen, säger sig vara ”enormt besviken” på fackets agerande.

”Målareförbundet har försatt måleribranschen i en oerhört svår situation. De verkar inte bry sig om den skada de utsätter både företagen och deras medarbetare för när låter den utvidgade strejken rulla ut. Jag har tyvärr svårt att se hur vi ska komma fram till en gemensam överenskommelse med en motpart som förkastat medlarnas bud två gånger”, säger han i ett pressmeddelande.

Enligt Mikael Johansson är det framförallt två punkter som sätter stopp för ett avtal. Den ena är vad som ska gälla målarnas restider, den andra handlar rättigheter för de målare som blir gravida.

– Normalt sett förutsätter man ju att graviditet inte är en sjukdom men har man vissa typer av jobb, och i vår bransch handlar det om de fysiska och framförallt de kemiska hälsoriskerna, så kan man få graviditetspenning. Och det tycker vi är en ganska smart sak, säger Johansson.

– Vi är stolta över att så många tjejer söker sig till oss, vi tyckte någonstans att det här borde väl vara något att fixa.

Ungefär ytterligare 600 målare och 19 företag berörs av den utvidgade strejken.

LÄS OCKSÅ

Målarstrejken utvidgas

Fastighets sympativarslar för målarna

Måleriföretagen besvikna på sympativarsel

Byggnads och Elektrikerna sympatiförhandlar för målarna

Seko sympativarslar för målarna

Målarna förhandlar igen

Öppning kan komma i målarkonflikt

Spegellockout igen för Målarna

Måleriföretagen tror på långkonflikt

”Vi strejkar för vårt lönesystem”

Målarna går ut i strejk

6F: Utspel ett steg mot en riktig LO-samordning

Måleriföretagen varslar om spegellockout

Medlare ska lösa målarkonflikten

Målarna hotar med strejk

Målaravtal uppsagt av facket

Varsel kan inleda målarförhandling