STOCKHOLM 2014-03-24 Sommarjobb. Ung butiksarbetare fyller p varor i en Coop-butik Foto: Fredrik Sandberg / TT / Kod 10080

Foto: Fredrik Sandberg/TT

ARBETET DEBATT. I år har vi satt ett ”andra märke” i kronor för lågavlönade, kvinnodominerade branscher. De nya avtalen innebär också steg mot tryggare jobb för våra medlemmar, skriver förbundsordförande Susanna Gideonsson.

På lördag den 23 april startar Handels kongress. Då är det dags att summera de fem år som har gått sedan den förra kongressen, men framför allt är det dags att blicka framåt. Handeln som bransch och vi som fackförbund står inför stora utmaningar.

Handels har tagit viktiga steg under de senaste fem åren. Vi har vänt trenden med dalande medlemssiffror genom att satsa hårt på värvning. Vårt medlemsantal fortsätter att växa år för år.

I slutet av kongressåret 2011 hade Handels knappt 145 000 medlemmar, vid årsskiftet 2015/2016 var det totala medlemsantalet drygt 157 000 – alltså en ökning med mer än 12 000 personer. Då får man tänka på att omsättningen är hög i våra branscher och att många medlemmar går ur förbundet eftersom de byter bransch.

Vi har hittat nya sätt att nå medlemmarna. 2012 införde vi Handels Direkt, ett enda telefonnummer till förbundet där alla medlemmar enkelt kan nå oss, oavsett var de bor i landet. Det gör att alla medlemmar får samma stöd och service, samtidigt som de anställa på våra lokala avdelningar får tid att vara ute på arbetsplatserna och ha en närmare kontakt med medlemmarna.

Våra undersökningar visar att det nya greppet har lyckats: Våra medlemmar är alltmer nöjda med oss som förbund.

Vi är också ett starkt förbund i förhandlingar med våra motparter. I år har vi tecknat avtal för anställda på butiker och lager, och satt ett andra märke i kronor för lågavlönade, kvinnodominerade branscher. Det är vi mycket stolta över.  De nya avtalen innebär också ett viktigt steg på vägen mot tryggare jobb för våra medlemmar.

Enligt avtalen får anställningar på allmän visstid inte vara kortare än 14 dagar, vilket innebär att det värsta missbruket av anställningsformen försvinner. Det är slut på det moderna daglöneriet, där arbetstagare sms:as eller rings in över dagen.

Handeln är en växande bransch och vi vill vara med och bidra till en hållbar utveckling. Förra året tecknade vi tillsammans med Svensk Handel, Arbetsgivarföreningen KFO, Unionen och Akademikerförbunden ett avtal om utökat samarbete för att utveckla och stärka handeln i Sverige. Bland annat inrättas ett nytt Handelsråd och Handelns ekonomiska råd. Vi ska fortsätta att driva utvecklingen framåt på ett sätt som gynnar både arbetstagare och branschen i stort.

Skärmavbild 2016-04-21 kl. 08.04.03Under de kommande fem åren behöver vi också möta de förändringar och den omvandling som branschen står inför. Kundernas köpmönster förändras och handeln på nätet ökar. Vi ska öka vår värvning och organisering inom e-handeln för att vårt förbund ska vara ett självklart val inte bara för anställda i fysiska butiker utan även för e-handelsanställda. Arbetet har redan börjat, men vi behöver öka vår insats.

Vi ska fortsätta att arbeta för att våra medlemmar ska få trygga jobb. Tills-vidareanställning på heltid borde vara självklart men blir mer och mer sällsynt i våra branscher.

Anställda i handeln har rätt till samma trygghet som andra, att veta att de kan betala sina räkningar i slutet av månaden. Dessvärre ser vi en utveckling där ”norm-anställningar”, tillsvidare-anställningar på heltid, minskar. Vår senaste rapport om arbetsvillkor visar att 1990 hade 43 procent av alla arbetare inom detaljhandeln en sådan anställning, 2015 hade siffran minskat till 31 procent.

Handels ska gå vidare med att öka närvaron på arbetsplatserna och utveckla kontakten med medlemmarna. De är våra uppdragsgivare. På kongressen samlas medlemmar från hela landet för att fatta beslut om vår gemensamma väg framåt. Den är ett viktigt demokratiskt forum där vi skapar förutsättningarna för att Handels ska fortsätta att stå starkt även i framtiden.

Vi har åstadkommit mycket, men vi behöver vässa oss ännu mer för att ge våra medlemmar trygghet och möta en bransch i omvandling. Med vårt motto Stark tillsammans fortsätter Handels att handla och leverera även kommande fem år!

Susanna Gideonsson, ordförande Handelsanställdas förbund