Den fria scenkonsten är hotad. Det anser fack och arbetsgivare som gemensamt gör ett upprop för höjda anslag. – Politikerna måste inse den fria sidans betydelse, respektera den och finansiera den, säger Teaterförbundets ordförande Anna Carlson.

LÄS OCKSÅ Facklig samling för scenkonsten

De statliga anslag som förmedlas genom Statens Kulturråd har urholkats och i år har de dessutom sänkts, påtalar Teaterförbundet och arbetsgivarna Danscentrum och Teatercentrum i ett gemensamt upprop.

– Medlen är eftersatta under lång tid. Det har urholkat infrastrukturen, också i arrangörsleden. Kulturkonsulenter finns inte längre på alla platser. Skolorna har det ansträngt, med väldigt mycket administration och väldigt lite plats för kultur, säger Teatercentrums ordförande Jenny Forslund.

Under en åttaårsperiod (2006-2014) var prisökningen i stort 10,4 procent och de avtalade löneökningarna 22,5 procent. Samtidigt fick den fria scenkonsten en anslagsökning på 4,6 procent. Effekten blir bland annat slimmade organisationer, minskad scenografi, mindre kultur i landet för barn och unga.

– Eller så jobbar människor ihjäl sig för att få det att gå ihop. Det man gör nu är inte hållbart, säger Jenny Forslund.

Det handlar också om många kortare projekt, som ”Skapande förskola” eller ”Äga rum”, som ska ta kultur till platser där den inte tidigare finns.

– Det blir fyrverkerier som inte tas tillvara i det långa loppet, säger Jenny Forslund.

För Teaterförbunden är det viktigt att arbetsgivare och fackförbund nu går samman i sina krav.

– Annars förhandlar vi mot varandra. Men i den här politiska frågan gäller det att lyfta fram att vi är överens, säger Anna Carlson.

Kraven är inte nya, ”vi kommer att hålla på som ett gökur”, säger Teatercentrums ordförande Jenny Forslund. I går uppvaktade de Kulturdepartementet och senare blir det bland annat evenemang på Almedalen.

En sammanställning av kraven är:

1.Fördubbla anslagen
2.Värna den konstnärliga friheten
3.Scenkonst till alla barn och unga
4.Professionell scenkonst kräver professionell ersättning
5.Förbättra yrkesvillkoren

– Problemet är också att det är ett drömyrke, att bli konstnär är något man ofta gör för att man inte kan låta bli, man är beredd att göra det för dåliga villkor, man sponsrar med sina dåliga villkor, säger Anna Carlson, och säger att det inte räcker för Teaterförbundets medlemmar att vara bra på sitt yrke, de behöver också vara bra på att berätta varför de behövs.