Strejken inom telekomområdet är avblåst. Seko accepter på torsdagskvällen medlarnas bud. Avtalet löper på 13 månader och ger 2,38 procents löneökning under perioden.

Avtalet löper under perioden 1 april 2016 – 30 april 2017. Lägsta lönerna höjs med samma nivå. Om parterna inte kommer överens i lönerevisionen så ska 50 procent av utrymmet utges generellt och 50 procent fördelas av arbetsgivaren.

Vidare kommer nu även löner för tidsbegränsat anställda regleras i avtalet. Något som tidigare saknades, skriver förbundet i ett pressmeddelande

–Vi hade aldrig uppnått detta resultat utan det tryck vi satt på Almega genom vårt strejkvarsel. Nu tar vi steg framåt på flera punkter. Med tanke på att avtalsperioden är kort så kommer vi redan under nästa år kunna ta ytterligare steg framåt, säger Valle Karlsson, avtalssekreterare på Seko till Sekotidningen.

Seko ser det som en framgång att ha fått gehör för integritetsfrågor och för hur restid ska räknas.

–Det är inte längre möjligt för arbetsgivaren att införa exempelvis bevakningssystem utan att ha förhandlat med Seko och tydligt redovisat exempelvis hur uppgifterna ska användas, vad syftet är och vilken information arbetsgivaren är ute efter. Detta är en prioriterad fråga och vi tar nu steg framåt, säger Valle Karlsson.

Frågan om restid handlar om den ska betraktas som arbetstid. Bakgrunden är bland annat en dom i EU-domstolen som säger att i viss restid ska betraktas som arbetstid och ersättas som det. Det nya avtalet innebär att en partsgemensam arbetsgrupp ska bildas med en opartisk ordförande. Arbetsgruppen ska vara klar den 31 oktober 2016.

– Parterna är nu överens om att effekterna av EU-domen i enskilda fall kan innebära att restid kan betraktas som arbetstid. Då EU-domen är helt färsk och inte färdiganalyserad så är detta den enda rimliga vägen i nuläget, att parterna tillsammans analyserar konsekvenserna av domen. Dessutom ska gruppen vara klar om ett halvår vilket innebär att vi inom en snar framtid bör ha ett resultat, säger Valle Karlsson.

LÄS OCKSÅ

Seko flyttar fram varsel

Seko sympativarslar för målarna

Seko skjuter upp strejkvarsel

Seko varslar om strejk

Almega: Sekos varsel kan drabba samhället