{today sort}- Picture: Name: Foto: Christoffer Hjalmarsson Scanpix Kod 7000

Therese Guovelin. Foto: Christoffer Hjalmarsson

Hotell och Restaurang har tecknat ett nytt avtal för 90 000 anställda som ger 500 kronor mer i månaden.  – Det är en ungdomssatsning eftersom alla får 500 kronor, säger Therese Guovelin, förbundsordförande.

Avtalet löper på 11 månader och går ut sista mars nästa år. Enligt förbundet håller sig avtalet inom märket för årets löneökningar, som industrin satt till 2,2 procent.

– Vi tycker alltid att det borde finnas utrymme för högre löneökningar än vad vi fått, men det här är acceptabelt, säger Malin Ackholt, avtalssekreterare.

Deras kollegor i Handels förhandlade fram vad som kallas det andra märket, som är 590 kronor och används av låglöneförbund med löneökningar i krontal istället för procent.

Skulle Hotell och Restaurang används sig av den metoden rakt av hade löneökningarna hamnat på 540 kronor under 11 månader istället för avtalade 500 kronor.

– Vi har räknat på helheten och har en annan fördelning på våra löner än vad Handels har. Vi valt en fördelning där vi inte tagit från ungdomarna och givit till de äldre, säger Malin Ackholt.

– Vårt avtal kostar 2,2 procent.

Hur ser äldre som arbetat länge i branschen och står för erfarenheten på att alla får samma löneökning?
– De äldre skulle nog gärna se både 100 och 200 kronor mer i plånboken. På sikt tar vi nu ett kliv mot en bättre fungerande lönebildning, men det återstår mycket jobb med tanke på branschens struktur.

Branschen har stor personalomsättning och många deltidare. Den största gruppen anställda är 19-åringar. Av alla anställda går nästan hälften på grundlön. På grund av den stora personalomsättningen visar statistiken att lönerna inte ökat lika mycket som avtalat de senaste åren. Äldre med högre lön slutar och yngre med lägre lön tar vid. Då sjunker lönekostnaden för arbetsgivarna.

– Om man tar hela förra avtalsperioden 2013 – 2015  gör personalomsättningen att vi inte kommer upp i det framförhandlade utrymmet, men det skiljer sig en del under åren, säger Malin Ackoholt.

Det här är en fråga som direkt kan påverkas i det framtidsråd som Hotell- och Restaurangfacket har instiftat tillsammans med arbetsgivarna i Visita. Målet är att skapa fler tillsvidareanställningar med heltid och minska personalomsättningen.

– Varje avtalsrörelse och varje dag bär vi med oss den viktigaste frågan för våra medlemmar, som är tryggheten. Därför har vi skapat framtidsrådet, säger Therese Guovelin, förbundsordförande.

Hon tillägger att de anställda måste kunna förena föräldraskap och en aktiv fritid med jobb i näringen. Det korta avtalsperioden på 11 månader motiveras framför allt av att säsongsanställda i fjällvärlden ska omfattas av avtalets löneökningar innan anläggningarna stänger på våren. Så blir det i framtiden när avtalet löper ut sista mars, istället för i år den sista april.

I ett pressmeddelande säger arbetsgivarna att det märket som industrin satt för löneökningarna är högt, men konstruktionen på avtalet ger utrymmer för ökad lönespridning.

– Nu har vi tagit ytterligare ett steg mot en sund lönespridning. Årets avtal håller tillbaka ökningen av ingångslönerna för att skapa ökat utrymme att belöna erfarenhet och kompetens, precis som Visita ville, säger Eva Östling, vd, i pressmeddelandet.

Hon syftar på att ingångslönerna höjs med mindre än för övriga. För kvalificerade yrkesarbetare är höjningen 400 kronor och för yrkesarbetare 390 kronor.

LÄS OCKSÅ

HRF kräver löneökningar på 745 kronor

Visita oroade över HRF:s krav

Avtalet i kort

• Avtalet ger 500 kronor i månaden till en heltidsanställd. • Avtalet är på elva månader. • Schemaändringar måste vara direkt kopplade till verksamheten och arbetsgivaren ska i sin schemaplanering undvika schemaändringar. • Parterna ska ge förslag på hur Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:4 kan användas praktiskt och lokalt i branschen. • HRF och Visita inleder ett långsiktigt arbete med ett Framtidsråd som under minst fyra år bland annat ska arbeta med att ge förutsättningar för fler tillsvidareanställningar på heltid och åtgärder för att säkra branschens stora kompetensbehov. • I det så kallade Turistsupplementet gjordes en förändring som innebär att arbetstagare måste ha en sysselsättningsgrad på minst 85 procent för att kunna omfattas av avtalet i sin helhet.