STOCKHOLM 20150811 Sveriges Radios Symfoniorkester i s‰songens Âttonde och sista AllsÂng p Skansen p tisdagskv‰llen. Foto: Fredrik Sandberg / TT / Kod 10080

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Musikerförbundet inleder på tisdag i nästa vecka slutförhandlingar med Svensk Scenkonst. Frågan om bättre gager vid engagemang av orkestrar och band har blivit en maktfråga mellan parterna. – Samordningen med 6F har varit guld värd för oss, säger Thomas Bjelkerud, Musikerförbundet.

Musikerförbundet förhandlar med flera motparter, dels handlar det om public serviceföretagen Sveriges Radio, Sveriges Television och UR, dels om Svensk Scenkonst.

Löneökningarna lär hamna inom märket på 2,2 procent, men en mycket viktig och svår fråga i förhandlingarna med Svensk Scenkonst är arvodena till orkestrar och band.

Allt fler institutioner och kommuner har musikscener för uppträdande av gästartister. Förbundet har ett avtal med namnet ”Frilansavtal för länsmusikstiftelser” som bör gälla vid alla tillfällen när orkestrar med färdigrepeterat material engageras

– I alla andra avtal är frilansaren inne i orkestern och har betalt både under repetitionerna och vid framträdandena, säger Thomas Bjelkerud, avtalssekreterare Musikerförbundet.

Thomas Bjelkerud.

Thomas Bjelkerud.

Han menar att avtalets namn inte begränsar dess användningsområde.

– Avtalet ska gälla alla tillfällen när Svensk Scenkonsts medlemmar har band som spelar färdigrepeterat material.

– Men tyvärr har detta blivit en maktfråga. Det förefaller som om motparten vill ha den oreglerad och lägga i en arbetsgrupp, men det är helt oacceptabelt.

Den andra viktiga frågan för Musikerförbundet handlar om att förenkla engagemang av egenföretagare. Många musiker är frilansare och driver verksamheten som egenföretagare.

Egentligen ska arbetsgivaren förhandla enligt §38 i MBL varje gång en sådan engageras. Musikerförbundet erbjuder en förenkling och kan tillåta att de engageras utan förhandling mot att ersättningen blir densamma som motsvarande personal tjänar plus 50 procent.

Påslaget ska täcka arbetsgivaravgifter, semesterersättning, avtalsförsäkringar och tjänstepension, som egenföretagaren betalar själv. Detta krav driver Musikerförbundet även mot public serviceföretagen.

Thomas Bjelkerud är mycket nöjd med den samordning som finns i 6F även om han föredragit en LO-samordning.

– Vårt deltagande i 6F är en himla bra styrka för oss, bara det att kunna nämna detta när vi träffar motparten är klassisk solidaritet.

LÄS OCKSÅ

Musikerna tar ton för målarna

Musikerförbundet ansluter till 6F