STOCKHOLM 2010-02-15 Anna Carlsson, ordfˆrande teaterfˆrbundet. Foto: Malin Hoelstad / SvD / SCANPIX / Kod 30212 ** OUT DN (‰ven arkiv) **

Anna Carlson, ordförande Teaterförbundet. Foto: Malin Hoelstad/TT

ABF Stockholm vill stärka scenkonstnärer och anordnar i kväll, torsdag den 21 april, en facklig samling. – Som arbetstagare är de, liksom många inom kulturbranschen i stort, väldigt utsatta, säger Amanda Möller.

LÄS OCKSÅ Fack och arbetsgivare gör upprop för högre anslag för fri scenkonst

”Stockholms fria scenkonstgrupper kämpar. Utan bidrag. Utan egna lokaler. Utan avtalsenliga löner. Utan kollektivavtal. Utan en fackförening att vända sig till. Trots detta tas det för givet att de fria grupperna ska skapa stordåd.” Så står det i inbjudan till torsdagskvällens fackliga samling.

– Branschen bygger på konkurrens, det är alltid någon annan som kan få jobbet, säger Amanda Möller på ABF Stockholm.

I Teaterförbundet får konstnärlig personal bli medlem, om den har en godkänd utbildning, eller har jobbat under avtalsenliga villkor under sex månader och har kontrakt på minst sex till. Det tycker Amanda Möller är uteslutande, och därför som det står ”utan en fackförening att vända sig till”.

– Jag tycker inte att det tillstår ett fackförbund att exkludera människor. Jag ser ju nyttan med att så många som möjligt är med i ett förbund. Då lättare att hålla det fackliga löftet, i stället för att sabba för varandra, men poängterar att hon inte är emot förbundet, utan vill att de ska ta in fler medlemmar och gärna ser fler samarbeten i stil med samlingen i kväll.

Teaterförbundets ordförande Anna Carlson säger att kraven är till för att hålla en professionell nivå och att hon bara hört positiva reaktioner om det från medlemmarna.

– Teaterförbundet för scen och film organiserar professionella yrkespersoner. Vår stadgar är skapad utifrån det och godkänd av våra medlemmar. Amatörverksamhet kan ju också vara en första ingång till professionellt yrkesliv, säger hon.

Under torsdagskvällens samling på Teater Tribunalen Stockholm blir det samtal, workshops, film, poesi och musik – allt för att stärka gruppen, enligt Amanda Möller. Hon jobbar med ett 150-tal fria grupper, allt ifrån amatörer med en sommarrevy, till semiprofessionella som identifierar sig som scenkonstnärer men som bara delvis lyckas livnära sig på konsten, till professionella som gör projekt med stöd från ABF Stockholm vid sidan om andra jobb.

Varför villkoren ofta är så dåliga tror hon beror på en mängd olika saker. Dels de kulturpolitiska besluten och låga anslagen. Dels att många är sina egna arbetsgivare och jobbar korta perioder tillsammans, och därför inte driver fackliga frågor tillsammans.

Under torsdagskvällen kommer Johan Thelander att presentera Anställningskooperativet, där en grupp scenkonstnärer har gått samman, för att dela på arbetsgivaransvar.

–  Vi får se om några fler nappar på den idén i kväll, säger Amanda Möller.

Att förutsättningarna i branschen anser också Teaterförbundet, som tillsammans med Danscentrum och Teatercentrum skrivit ett upprop.

Program på Teater Tribunalen

• Teaterförbundet erbjuder facklig rådgivning. • Skådespelaren Linda Gerstenmayer håller i en workshop om att bemöta härskartekniker på arbetsmarknaden. • Saga Gärdes film om en bussförares fackliga kamp, Ni ska se att jag har rätt, visas. • Johan Thelander presenterar Anställningskooperativet. • Jenny Wrangborg, Elin Skarin och Save me RobinBobby uppträder.