Foto: Samhall

Foto: Samhall

Kränkande särbehandling, dåligt chefskap och avsaknad av hjälpmedel. Det är några av bristerna i arbetsmiljön hos Samhall, visar en granskning som Fastighetsfolket gjort.

En rundringning bland skyddsombud som Fastighetsfolket gjort, visar att arbetsmiljön brister ordentligt hos Samhall. Dessutom ökar så kallade 6 6 a-anmälningar.

Anmälningarna visar problem med både fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Det handlar om underbemanning, brister i chefernas sätt att behandla sina anställda, trakasserier eller kränkande särbehandling mellan anställda. Brister i den fysiska arbetsmiljön är till exempel dålig luft i arbetslokalen eller att hjälpmedel saknas.

Bland de 22 huvudskyddsombud som är med i Fastighets, och som Fastighetsfolket talat med, beskriver över hälften att det finns stora problem som stress och bristande matchning av anställda till rätt arbetsuppgifter.

Anders Johansson, förhandlingschef på Samhall, känner inte igen sig i arbetsmiljöbeskrivningarna.

– Vi får ta en diskussion i skyddskommittén om vad vi kan göra för att minska stressen, säger han till Fastighetsfolket.