Jan Granvik Foto: Sara Mac Kay

Jan Granvik Foto: Sara Mac Kay

Musikerförbundet gör gemensam sak med övriga förbund inom 6F-samordningen och varslar om sympatiåtgärder för att stödja Målareförbundet. Varslet träder i kraft den 2 maj om ingen uppgörelse nåtts.

Varslet innebär blockad mot medverkan vid inspelningar på stadsteatrarna i Göteborg, Malmö och Stockholm.

”Musikerförbundet står helt bakom Målareförbundets krav i avtalsrörelsen och deras försvar av sitt lönesystem, skriver förbundet i ett pressmeddelande”.

– Självklart ställer vi solidariskt upp, det är jätteviktigt att vi hjälps åt för att upprätthålla rimliga villkor på arbetsmarknaden, säger Jan Granvik, ordförande i Musikerförbundet till TT.

Förbundet hotar också med ytterligare sympatiåtgärder om inget avtal skrivs på.

Sekos, Byggnads och Fastighets varsel träder i kraft den 29 april. Elektrikerna och Musikerförbundet inleder sina sympatiåtgärder den 2 maj om ingen lösning i målarkonflikten nåtts innan dess.

Arbetsgivarna är upprörda över sympativarslen som kommer samtidigt som förhandlingarna mellan parterna kommit igång igen och deras stora förhandlingsdelegationer kallats in med målet att nå fram till en uppgörelse.

Målareförbundet gick ut i strejk på 35 arbetsplatser den 7 april och på fredag utvidgas strejken. Samma dag träder Måleriföretagens lockoutvarsel i kraft.

Den stora stötestenen i konflikten handlar om ackordssystemet som målarfacket vill behålla som idag. Arbetsgivarsidan har inget emot ackordet, men vänder sig emot ett avgiftssystem som innebär att alla företag betalar en avgift oavsett om företaget använder sig av ackordslöner eller inte.

LÄS OCKSÅ

Fastighets varslar också om sympatistrejk

Måleriföretagen besvikna på sympativarsel

Byggnads och Elektrikerna sympatiförhandlar för målarna

Seko sympativarslar för målarna

Målarna förhandlar igen

Öppning kan komma i målarkonflikt

Spegellockout igen för Målarna

Måleriföretagen tror på långkonflikt

”Vi strejkar för vårt lönesystem”

Målarna går ut i strejk

6F: Utspel ett steg mot en riktig LO-samordning

Måleriföretagen varslar om spegellockout

Medlare ska lösa målarkonflikten

Målarna hotar med strejk

Målaravtal uppsagt av facket

Varsel kan inleda målarförhandling