Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Nästan 60 procent av skadorna har orsakats av översvämningar och stormar, med översvämningar som den största boven med 38,5 procent av kostnaderna, uppgav forskarna vid ett möte i Wien.

De har bland annat också räknat på jordbävningar, vulkanutbrott, torka, värmeböljor samt skogs- och markbränder och katalogiserat uppgifter om ungefär 35 000 naturkatastrofer mellan 1900 och 2015.

Av dödsoffren har cirka 2,3 miljoner krävts efter jordbävningar. Av dessa har ungefär 60 procent dött i rasade byggnader medan 28 procent har dött i en tsunami eller jordskred som startats av jordbävningen.

TT