KATRINEHOLM 20120918 PlÂtslagarl‰rlingen Mattias AlmÈn gÂr p branchens plÂtslagarutbildning, PVF teknikcentrum, i Katrineholm Foto: Fredrik Sandberg / SCANPIX / Kod 10080

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Byggnads har slutit avtal för plåtslagarna inom märket på 2,2 procent. Nu införs ett huvudentreprenörsansvar i branschen på samma sätt som finns i byggavtalet sedan några år.

Avtalet löper i 13 månader och går ut den sista april nästa år. Lönerna höjs med 730,80 kronor i månaden eller 4,20 kronor i timmen. Grundlönen är i det nya avtalet 26 760 kronor.

Huvudentreprenörsansvaret ska förhindra dumpning av löner och villkor. I en lång kedja av underentreprenörer riskerar arbetare längst bort i kedjan få låg lön och svagt skydd. Huvudentreprenören har ett ansvar för att alla regler och avtal följs på arbetsplatsen.

I det nya avtalet får plåtslagarna ett friskvårdsbidrag på 2 500 kronor och den som fyllt 50 stärkt företagshälsovård.

Arbetsgivarna lyfter fram ett par punkter i avtalet: längre sjukfrånvaro och föräldraledighet inte ska ligga till grund för arbetstidsförkortning, samt nya ordningsföreskrifter som innebär att de anställda är skyldiga att följa instruktioner för arbetsmiljön.

I Byggnads avtalsrörelse med Sveriges Byggindustrier var klimatet  runt förhandlingsbordet mycket infekterat. Klimatet i förhandlingarna med Plåtslageriernas Riksförbund (PLR) var däremot gott.

– Våra förhandlingar med Byggnads har hela tiden var mycket konstruktiva och vi är på det stora hela nöjda över förhandlingsresultatet, säger Claes Arenander, förhandlingschef på PLR.

LÄS OCKSÅ

Avtal klart för tjänstemän i byggsektorn

Trots byggavtal – kamp om ackord kvartstår

Byggstrejken över – avtal klart

Därför gillar Byggnads ackord

”Strejken en investering”

12 000 medarbetare spegellockoutas

”Väl värt att strejka”

1 600 byggjobbare tas ut i strejk

Strejken närmar sig för Byggnads

Byggnads säger nej till medlarbild

Byggnads drar tillbaka varsel

Sveriges Byggindustrier överväger stämning

Byggnads utökar varsel

Byggnads varslar