STOCKHOLM 20141121 Magnus Pettersson (mitten) valdes till fˆrsta fˆrbundsordfˆrande, Yvonne NygÂrds valdes till andra fˆrbundsordfˆrande och Jari Visshed valdes till tredje fˆrbundsordfˆrande p Fastighets kongress Foto: Jessica Gow / TT / Kod 10070

Jari Visshed. Foto: Jessica Gow/TT

Även specialstädare får 590 kronor mer. Fastighets och Almega har tecknat ett nytt avtal som följer märket.

Det blir 590 kronor mer i månaden även för runt 4 000 anställda i saneringsbranschen som omfattas av specialserviceavtalet mellan Fastighets och Almega. Parterna har idag undertecknat ett nytt ettårigt avtal.

– Vi är nöjda. Avtalet ligger i linje med tidigare avtal som tecknats under årets avtalsrörelse, säger Jari Visshed, avtalsansvarig på Fastighets.

Lönepåslaget på 590 kronor gäller även avtalets lägsta löner. Hälften av löneökningen är en individgaranti som alla anställda får och hälften fördelas i lokala förhandlingar. Övriga ersättningar i avtalet räknas upp med 2,2 procent.

Förutom löneökningarna har säsongsanställning tagits bort som anställningsform i avtalet och en förhandlingsordning har införts om arbetsgivare vill införa alkohol- och drogtester för de anställda.

– Det är frågor vi lyft fram och är nöjda med att vi fått med i avtalet, säger Jari Visshed.

Även arbetsgivarna är glada över att avtalet nu är på plats.

– Vi är nöjda med att vi har kunnat träffa ett avtal som ligger i nivå med vad som gäller på övriga arbetsmarknaden. Vi har tillsammans med Fastighets enats om mer flexibla regler för schemaläggning och enklare regler vid korta anställningar vilket kommer gynna branschen, säger Marcus Lindström, branschansvarig för Almega Serviceföretagen, i en kommentar.

De runt 4 000 anställda som omfattas av specialserviceavtalet arbetar främst med industrisanering, skadesanering och kärnkraftsanering.

LÄS OCKSÅ

Nytt fastighetsavtal med Fastigo

Avtal klart för Fastighets

6F: Utspel ett steg mot LO-samordning