Veli-Pekka Säikkälä. Foto: Gustav Gräll/TT

– Det är viktigt även för oss att tjänstemännen får igenom flexpension, säger IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä.

– Får tjänstemännen i tjänsteföretagen samma avsättning till pensionen som vi har inom industrin ökar värdet i deras kollektivavtal. Det behövs för att skapa konkurrensneutralitet och förhindra avtals-shopping, säger Veli-Pekka Säikkälä.

Almega har konsekvent sagt nej till Unionens och Sveriges Ingenjörers krav på flexpension, som framför allt är en förstärkning av den befintliga tjänstepensionen ITP.

Hela utrymmet för löneökning i årets avtalsrörelse, 2,2 procent, ska gå till högre löner, anser Almega – sedan får individen välja om han eller hon ska avsätta en del till pensionen.

– Med en sådan individuell lösning sänks avtalets värde varje gång anställda slutar och nya kommer in, säger Veli-Pekka Säikkälä.  För de nyanställda finns ju bara pensionsavsättningen på 4,5 procent av lönen, inte de ytterligare avsättningar som andra arbetsgivare gör.

Facken inom industrin ser med ogillande på att Almega som enda arbetsgivarorganisation saknar kompletterande avsättningar till tjänstepension i sina avtal. Medan LO i sin organisationsplan har  dragit tydliga gränser mellan LO-förbunden för att förhindra att de krigar om medlemmar är det fritt fram för arbetsgivare att välja vilken arbetsgivarorganisation de vill vara med i.

Ingenting hindrar medlemsflykt från industrins arbetsgivarorganisationer till Almega. På sikt skulle detta kunna försvaga industrins roll som normsättare i avtalsrörelserna.

Enligt Teknikföretagens förhandlingschef Anders Weihe för Teknikföretagen inte en diskussion om konkurrensneutralitet på det här sättet.

– Däremot anser vi att vissa frågeställningar bör regleras lika. Pensionsfrågor är en sådan frågeställning. Det finns ett värde i att reglera tjänstepension på en övergripande nivå, som i ITP-planen.

Anders Weihe tillägger:

– Det kan vara ett problem för Teknikföretagen i rollen som normsättare om facken driver vissa krav mot oss men helt andra krav mot andra förbund.

Under den förra avtalsperioden bildade Teknikföretagen ett nytt förbund, Tekniktjänstearbetsgivarna. Det nya förbundet vänder sig till företag som i huvudsak levererar tjänster, och det har bara avtal med Unionen och Sveriges Ingenjörer, inte IF Metall. Tekniktjänstearbetsgivarna har än så länge inga avsättningar till flexpension i sina kollektivavtal (däremot finns själva konstruktionen i avtalen).

Har Tekniktjänstearbetsgivarna bildats för att fånga upp företag som annars kunde ha gått till Almega?
– Nej inte direkt, svarar Anders Weihe. Allt fler företag levererar både tjänster och produkter, och en del av våra medlemsföretag är mer eller mindre rena tjänsteleverantörer. Det nya förbundet är ett sätt att försöka hålla samman det industriella klustret.

LÄS OCKSÅ

Tjänstemannastrejk skjuts upp

Unionen: SVT uppmanar folk att bli strejkbrytare

Almega vill stoppa strejk för flexpension

Därför bråkar Almega och facken om flexpension

Almega granskar facket

Unionen utvidgar strejkvarsel

Svart i rutan om Unionen strejkar

Unionen och Sveriges Ingenjörer varslar om strejk

Nära strejk för tjänstemän

Tjänstemän laddar för konflikt

”Inte alls nära varandra om flexpension”

Tjänstemän laddar för storkonflikt