STOCKHOLM 20150507 : LO,TCO och Saco bildar bistÂndsorganisationen Union to Union. Bilden: Tobias Baudin, vice ordfˆrande LO, Eva Nordmark, ordfˆrande TCO och Gˆran Arrius, ordfˆrande Saco. Foto: Maja Suslin / TT / Kod 10300

TCO:s ordförande Eva Nordmark. Foto: Maja Suslin/TT

En kraftig majoritet av svenska folket tycker att det är fel att företag kan vinna upphandlingar genom att erbjuda personalen sämre löner eller villkor. Detta gäller även Alliansens väljare, över 90 procent av moderater och liberaler stöder krav på schysta villkor. Det visar en undersökning som gjorts på uppdrag av TCO.

LÄS OCKSÅ Het debatt om offentlig upphandling i riksdagen

På uppdrag av TCO har Novus undersökt vad svenska folket tycker om dagens regelverk, där företag kan vinna upphandlingar genom att erbjuda villkor lägre än nivån i kollektivavtalen.

Frågan om man vid offentlig upphandling ska ställa krav på leverantörernas löner och arbetsvillkor är politiskt kontroversiell Allianspartierna driver sedan länge frågan och senast i onsdags var frågan uppe till en lång riksdagsdebatt.

TCO:s Novusundersökning visar att flera partier går i otakt med sina väljare. Även bland Allianspartiernas väljare, anser en stor majoritet att det är ganska eller mycket viktigt att ställa krav på att leverantören erbjuder sin arbetstagare lika bra villkor som andra i branschen.

Mer än 85 procent av alla privatanställda i landet arbetar i företag med kollektivavtal.  De företagen  har svårt att konkurrera vid upphandlingar på lika villkor mot företag som saknar kollektivavtal.

Enligt undersökningen tycker samtliga partiers väljare att detta är fel. Väljarna anser att kommuner och staten borde ställa krav om rättvisa villkor.

Enligt det lagförslag som regeringen väntas presentera kommer det att bli möjligt för kommuner och staten att vid upphandlingar också kräva försäkringar och tjänstepension i nivå med avtalen.

Inom kort presenterar regeringen ett lagförslag om nya upphandlingsregler. Tanken är att den nya lagen ska göra det lättare att ställa krav om villkor enligt kollektivavtal.