Martin-K-webbledartopp

Trenden att privata friskolor urholkar kvaliteten i landets förskolor fortsätter, enligt ny statistik från Skolverket. Under förra året saknade hela 37 procent av de privata förskolornas personal utbildning för att över huvud taget jobba med barn.

Det är nästan dubbelt så hög andel som hos kommunala förskolor där 22 procent saknar adekvat utbildning.

Det här visar att friskolornas ägare inte driver sina förskolor för barnens skull. Nej, ägarna driver förskolor för att låta så mycket som möjligt av den skatt vi betalar in till våra barns skolgång förvandlas till privat vinst till dem själva.

Outbildad personal är billigare än utbildad. Ägarna behöver alltså inte lägga ut så mycket av de skattepengar de får i statliga bidrag om de har färre utbildade anställda. På sista raden blir det därför ett större överskott när de ratar utbildad personal.

Eftersom det inte heller finns några krav på att återinvestera vinsten i verksamheten – trots att all vinst består av skattepengar som någon annan betalat in – kan de hämta ut sin vinst och åka till Panama med den, eller vad de nu vill berika sig med.

Och kvar finns, som Skolverkets statistik så väl beskriver, en svensk privatiserad förskola där kvaliteten urholkas allt mer.