Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Mer än 1 000 migranter, de flesta kubaner, stormade över gränsen från Panama till Costa Rica i ett desperat försök att nå USA. Tv-bilder visar hur migranterna drabbar samman med polis i gränsstaden Paso Canoas.

Costa Ricas utrikesminister Manuel Gonzalez säger att migranterna har fel om de tror att de ska kunna storma över gränsen.

– Om de försöker översvämma Costa Rica genom att skicka in laviner med människor så gör de ett misstag, säger han.

Även om alla utom 120 frivilligt återvände till Panama några timmar senare, sätter händelsen åter fokus på den kris som råder där tusentals kubaner, fast beslutna att ta sig till USA, blir strandsatta då passagen norrut genom Centralamerika blockeras.

Det är bara 15 mil till Key West i Florida sjövägen från Kuba, men tusentals kubaner väljer ändå en omväg på många hundra mil genom Centralamerika när de försöker fly till USA. Från flera länder larmas om både politisk och humanitär kris.

Det politiska tövädret mellan USA och Kuba har fått många att tro att Washington kommer att slopa sin ”wet foot, dry foot”-regel, vilken innebär att varje kuban som rent fysiskt sätter sin fot i USA får uppehållstillstånd. Detta har lett till en ökning av kubaner som försöker nå USA innan det är för sent.

Mer än 43 000 kubaner kom till USA via land eller med båt mellan januari och september 2015, vilket är den högsta siffran på årtionden.

TT

Fakta: Kuba, USA och migranter

Sedan den politiska djupfrysningen av relationen mellan Kuba och USA runt 1960 har en stadig ström kubaner på olika sätt tagit sig till, och bosatt sig i, USA. Anledningarna har varit både att de varit förtryckta av en hårdför regim i Havanna och att många sökt en bättre ekonomisk tillvaro i det rikare grannlandet. Bara i Miami i Florida finns över en miljon invånare med kubansk bakgrund. På 90-talet blev den oreglerade sjötrafiken i Floridasundet så intensiv att USA införde den "wet foot, dry foot"-regel som fortfarande gäller. Den stadgar att en kuban som har "våta fötter", alltså inte nått fast mark i USA, ska skickas tillbaka. Den som däremot når stranden får stanna.