MALM÷ 20080122 Plastkassar bland varorna i en kassa p Coop Extra i Malmˆ, V‰rnhem Foto: Drago Prvulovic / SCANPIX / Kod 70040

Foto: Drago Prvulovic/TT

Handels och KFO har slutit nya kollektivavtal för 15 000 anställda i kooperationens butiker och 1 000 lagerarbetare.

Avtalen, som skrevs under på torsdagseftermiddagen, innebär löneökningar på 590 kronor i månaden för heltidsanställda. Samtidigt höjs avtalens lägsta löner med 500 kronor i månaden. Det är exakt nivåer samma som Handels och Svensk Handel enades om den 3 april i en uppgörelse som anspråk på att bilda norm för resten arbetsmarknaden.

Fler trygga jobb har varit en av de viktigaste frågorna för Handels. Förra året stämde facket Coop till Arbetsdomstolen för att företaget tvingat anställda att gå ner på deltid, så kallad hyvling (Arbetsdomstolen har ännu inte avgjort målet). Parterna har nu enats om en ”ambition” att heltid ska vara normen. En arbetsgrupp ska arbeta med frågan.

Handels, Svenska Handel och KFO har i många år haft en gemensam arbetsgrupp för fler heltider, men utvecklingen har gått åt fel håll. Det väcker förstås frågan om ännu en arbetsgrupp kommer att göra någon skillnad.

– Hittills har verkligheten gått precis tvärt emot det vi vill, bekräftar Linda Palmetzhofer, Handels andre vice ordförande. Det är lätt att säga att arbetsgrupper inte ger resultat. Å andra sidan vet vi inte hur utvecklingen hade sett ut utan arbetsgruppen.

– Nu startar vi ett projekt med KFO där även representanter för Coops butiker och fackligt förtroendevalda från arbetsplatserna ska vara med. Genom att involvera de lokala företrädarna får vi in ny kunskap som kan föra frågan framåt. Gruppen ska inventera hur det ser ut med sysselsättningsgraden och ge förslag till åtgärder inför avtalsförhandlingarna 2017.

De avtal som undertecknades under torsdagen ska ge de anställda ökat inflytande över arbetstiden och schemaläggningen, bland annat genom samråd om schemat innan det läggs upp.

– Redan det kan minska behovet av de väldigt otrygga anställningarna, de som ofta bara varar en dag, säger Linda Palmetzhofer.