Stockholm 20091124 Sk‰ll p chefen -annars dˆr du Blir du fˆrbannat p jobbet? Visa d det, annars lˆper du dubbelt s stor risk att f en hj‰rtattack. Arg p chefen. Bilden ‰r arrangerad. Foto: Fredrik Sandberg / SCANPIX / Kod 10080

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Är din chef alltid en idiot? Grattis! Det är i alla fall bättre än att ha en chef som bara är dum ibland, enligt ny amerikansk forskning.

Får du ständigt skäll av chefen? Är han eller hon oförskämd och orättvis hela tiden. Det är givetvis jobbigt, men det hade varit ännu värre om chefen var schyst ibland, enligt en grupp forskare med anknytning till Michigan state university. Deras forskning visar att anställda mår bättre om de har en chef som är en idiot hela tiden än om de har en chef som pendlar mellan att vara rättvis och orättvis.

– Vi fann att det är mycket mer stressande att behandlas inkonsekvent än att behandlas dåligt hela tiden, säger Fadel Matta som lett studien till nättidningen Science daily.

Studien bestod av två delar. Ett laboratorieförsök där 160 studenter delades in i tre olika grupper. De fick i uppgift att lösa ett problem och fick veta att de skulle handledas av studenterna i de andra grupperna, men i själva verket var det forskarna som stod ör handledningen.

En grupp uppmuntrades av en rättvis handledare, med studenterna i en annan grupp ständigt fick höra elaka saker som att de borde skämmas över sina prestationer och att handledaren tyckte att det var värdelöst att jobba med dem. I den tredje gruppen fick studenterna feedback som pendlade mellan de båda ytterligheterna.

Forskarna mätte deltagarnas hjärtfrekvens under experimentet och kunde konstaterar att de som behandlades inkonsekvent upplevde mer stress än de som fick skäll hela tiden.

Resultaten bekräftades sedan i en fältstudie där forskarna  följde ett antal anställda och deras chefer i olika branscher under en treveckorsperiod. Studien visade att anställda med lynniga chefer inte bara upplevde mer stress utan också var mer missnöjda med sina jobb och kände sig mer känslomässigt utmattade än de som ständigt behandlades dåligt av chefen.

Att vara konsekvent verkar alltså vara en viktigare chefsegenskap än att vara rättvis, slår forskarna fast. Allra bäst är det dock om chefen kan vara både konsekvent och rättvis. Båda studierna visade nämligen som väntat  att de som handleddes av en chef som alltid behandlade dem schyst mådde allra bäst.