Oslo 20121003. 26 Âr gamle Kari Anne Seime jobber som sykepleier p Radiumhospitalet i Oslo. De siste Ârene har hun stadig fÂtt nye arbeidsoppgaver som har f¯rt til mindre tid til pasientene. Enkelte dager gÂr over halve arbeidstiden med til papirarbeid. Konsekvensene for Kari Anne er dÂrlig samvittighet overfor pasienter hun ikke har god nok til til  f¯lge opp og at hun gj¯r feil. Dr¯mmen er jobb p et privat sykehus hvor hun fÂr god tid til det som var grunnen til at hun ville bli sykepleier; pleie pasienter. Foto: Tore Meek / NTB scanpix / SCANPIX / kod 20520

Foto: Tore Meek/TT

Effektivisering genom lean-produktion kan både leda till bättre och sämre hälsa på jobbet, visar ny rapport om forskning på området som skrivits på uppdrag av Arbetsmiljöverket.

Vetenskapliga studier kommer fram till motstridiga resultat när det gäller leans inverkan på arbetsmiljön, enligt rapporten. Det gäller både jämförelser inom en och samma bransch och mellan olika branscher, exempelvis sjukvård och tillverkningsindustri.

Å ena sidan riskerar lean-produktion leda till ökad arbetstakt, minskad möjlighet till variation i arbetet och minskat självbestämmande för personalen. Å andra kan den leda till att onödiga och krävande arbetsmoment skalas bort, vilket har positiva effekter för personalens hälsan.

Det är forskarna Anna-Carin Fagerlind Ståhl, och Kerstin Ekberg, vid Linköpings universitets rikscentrum för arbetslivsinriktad rehabilitering, som skrivit skrivit den så kallade kunskapssammanställningen.

– Det finns en stor variation i hur lean praktiseras, vilka förutsättningarna är och vilka yrkesgrupper det rör sig om. En del arbetsplatser rullar ut ett helt koncept, medan andra nöjer sig med att implementera enstaka verktyg, förklarar Anna-Carin Fagerlind Ståhl.

Lean-produktion är ett arbetssätt som ska leda till ett jämt och effektivt arbetsflöde. Det började få fäste inom den svenska tillverkningsindustrin i slutet av 1980-talet och slog sedan igenom inom bland annat vården. Närmare nio landstingen av tio och var tredje kommun använder lean i någon form, främst inom äldreomsorgen.