Så vacker vårmorgon men alla tankar gick till kompisar på byggen och deras frågor i avtalsrörelsen. Försökte sammanfatta vår känsla i en dikt, skriver Mats Hammarlund.

Byggfolket här
i Sveriges land
går denna morgon
hand i hand
i känslan av
att ingen hör
oron bakom
bod och stör

Ska denna näring
snarast bli
en importerad
melodi
som män ju dominerar
som lärlingar
och kvinnor
bortsorterar

Ackorden har
en tradition
av lag
och sammanhållning
ge lönen
individuellt
har stora firmorna
beställt

Vi kräver
lön för möda
del i vinst
men även
trygghet
och en framtid
för den som
tjänar minst

Mats Hammarlund