STOCKHOLM 2014-10-07 En lokalvÂrdare p en arbetsplats rensar ett kylskÂp d‰r gammal mat glˆmts kvar Foto: Fanni Olin Dahl / TT / kod: 11375

Foto: Fanni Olin Dahl/TT

ARBETET DEBATT. Offentliga upphandlingar måste utformas med krav på villkor enligt kollektivavtal. I annat fall används skattepengar till att undergräva den svenska modellen, skriver Kommunals jurist Oskar Taxén i ett svar på Torleif Johnson debattartikel ”LO-fack måste stödja taxiförarna”.

LÄS OCKSÅ Debatt: ”LO-fack måste stödja taxiförarna”

Torleif Johnson lyfte på Arbetets debattsida den 31 mars hur Moderaterna i Stockholm läns landsting medvetet valt att inte ställa krav på villkor enligt kollektivavtal i sin färdtjänstupphandling. Konsekvensen är att företag med kollektivavtal inte kan konkurrera på lika villkor och i förlängningen att skattepengar används för att underminera den svenska modellen. Hela fackföreningsrörelsen måste enade stå upp mot denna utveckling.

Från Kommunals sida har vi under lång tid argumenterat för att upphandlingar ska utformas med krav på villkor enligt kollektivavtal. Endast om kollektivavtalens löne- och villkorsnivåer respekteras kan den upphandlade konkurrensen användas för att främja kvalitet i verksamheterna. Utan sådana krav styr konkurrensen istället ensidigt mot sämre villkor. Detta har varit tydligt i flera branscher.

Bland Kommunals yrkesgrupper är det särskilt vissa branscher, till exempel städbranschen, som varit hårdast utsatta. Som Skatteverket visat i en rapport förekommer här löner på 11 kr i timmen. De återkommande upphandlingarna i kombination med prispress och dåliga uppföljningar innebär att branschen som helhet befinner sig i en negativ spiral där även stora företag fått svårt att delta i upphandlingarna. Skattepengar används därmed till att underminera den svenska modellen, något som givetvis är helt oacceptabelt.

Ett viktigt problem i detta avseende har varit juridiken. Regeringen har nu äntligen tagit tag i denna fråga och kommer i höst att lägga förslag till riksdagen om en bättre lagstiftning. Förutsatt att förslaget antas av riksdagen blir det äntligen tydligt hur krav ska ställas avseende löner, semester, arbetstid, tjänstepensioner och försäkringar. Detta kommer att vara ett stort steg framåt för de upphandlade branscherna.

Oskar Taxén. Foto: Press

Oskar Taxén. Foto: Press

Ett delvis annat problem handlar om personalens anställningstrygghet. Där har Kommunal varit offensiva för att inom kollektivtrafiken få upphandlarna att ställa krav på personalövertagande – d v s kräva att de anställda ska garanteras jobb även om ett nytt företag vinner upphandlingen. Genom en ihärdig och målmedveten strategi har politiker och upphandlare i bland annat Stockholm, Dalarna, Umeå, Karlstad och Kalmar förmåtts ta ansvar och ställa sådana krav.

I Dalarna arbetade Kommunal tillsammans med Transport kring denna fråga, vilket var en nyckel till framgången. Det blev i samarbetet tydligt hur viktigt det är att vi i hela fackföreningsrörelsen vågar ge oss i kast med juridiken och är tydliga med vilka principer som ska gälla på den svenska arbetsmarknaden. Det gäller inför riksdagens beslut i höst såväl som inför varje enskild upphandling ute i Sveriges kommuner och landsting.

Oskar Taxén, jurist, Kommunal