Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

textilfabrik

QuizRR har bland annat använts i kinesiska fabriker som agerar leverantör till Lindex. Bild: QuizRR

Frågesport ska bli ett sätt att stoppa fabriksbränder i Asien. Via ett digitalt utbildningsverktyg ska fabriksarbetare i Kina och Bangladesh lära sig om hälsa, brandsäkerhet och fackliga rättigheter. Projektet stöttas av svenska företag och fackförbund.

Efter Rana Plaza- katastrofen i Bangladesh 2013, som tog över 1100 textilarbetares liv, upprättade internationella fackförbund ett femårigt brand- och säkerhetsavtal kallat Accord on Fire Building and Safety.

Över 200 företag har skrivit under, vilket förbinder dem att bland annat finansiera oberoende inspektioner vad gäller brand- och byggnadssäkerhet.

Det är i svallvågorna av detta som det svenska företaget QuizRR drog igång sitt arbete. Kärnan i QuizRR:s verksamhet är ett onlinebaserat utbildningsverktyg, ett kunskapsquiz med introduktionsfilmer och tester som riktar sig till fabriksarbetare i utvecklingsländer.

Projektet backas av flera svenska handelsföretag däribland Axfood, Lindex, MQ, Clas Ohlson, Intersport och Åhléns.

– Även om det inte har något direkt med ackordet att göra arbetar vi med flera företag som är med i det. Det har definitivt kommit i eftersvallet av det. Det ligger i tiden och företagen vill själva arbeta med det här, säger Sabinor Mouilé på QuizRR.

Sabinor Moulié befann sig i Bangladesh när Rana Plaza-olyckan inträffade. Hon såg ett stort behov av mer utbildning när hon efteråt jobbade på H&M i Bangladesh.

– I Bangladesh är cirka 80 procent av arbetarna inom textilindustrin kvinnor, och de flesta saknar utbildning. Många vet inte vad de har för rättigheter.

QuizRR för dialog med bland annat IF Metall och deras internationella gren IndustriAll. Utbildningarna omfattar bland annat information om organisationsrätt, framröstning av arbetstagarrepresentanter, samt hur man skapar bättre kommunikation mellan anställda och ledning.

Tjänster som QuizRR kan i de bästa av världar vara ett steg på vägen mot facklig organisering, säger Karin Jungerhem, internationell ombudsman på Handels.

– Det är en bra början att företagen på ett övergripande plan ger information till de anställda om internationella standarder och rättigheter, säger hon.

– Men en extern konsultfirma kan omöjligt ersätta fackens roll. Informationen om rättigheter och hur man bedriver fackligt arbete måste komma från fackliga organisationer, fortsätter hon.

Efter en testomgång förra året har QuizRR-utbildningen nu lanserats i omkring 50 fabriker i Kina. I slutet på april utvidgas projektet till att även omfatta Bangladesh. Till en början berörs där cirka  tio fabriker, för att sedan skalas upp rejält under hösten 2016.

Anton Andersson


Texten har tidigare publicerats i Handelsnytt

handelnytt

 

Vill utbilda två miljoner arbetare

QuizRR bildades 2014 och samarbetar idag med svenska företag som Clas Ohlsson, Axfood, Filippa K, Lindex, Åhléns och MQ.

Planen är också att komplettera utbildningsverktyget med mer utbildning för social dialog, vilket till exempel handlar om hur man bildar fackförbund på arbetsplatserna. Den delen kommer, så fort den är färdigutvecklad, att rullas ut på 25 fabriker i både i Kina och Bangladesh.

QuizRR:s mål är att inom fem år vara verksamt i sju länder och ha arbetat över 2 miljoner fabriksarbetare.