STOCKHOLM 20120112 Studera. En kvinnlig student vid Stockholms universitet sitter lutad ˆver sina bˆcker. Foto: Anders Wiklund / SCANPIX / Kod 10140

Foto: Anders Wiklund/TT

Tillsätt en utredning om en allmän och obligatorisk kompetensförsäkring som ger alla ekonomiska möjligheter att delta i kompetensutveckling. Det föreslår regeringens analysgrupp om framtidens arbete som överlämnar sin slutrapport till framtidsminister Kristina Persson under måndagen.

I utredningen bör stat, arbetsgivare och fackliga organisationer tillsammans precisera utformning, rollfördelning och finansiering, skriver analysgruppen. I slutrapporten föreslår gruppen en rad reformer för att möta de utmaningar som ökad digitalisering, globalisering, migration och en åldrande befolkning innebär.

Full sysselsättning och låg arbetslöshet är inte alls omöjliga mål, men det förutsätter omfattande reformer, menar gruppen som konstaterar att satsningar på enkla jobb och satsningar som höjer kompetensen inte utesluter varandra. Men det är inte staten, utan parterna på arbetsmarknaden ”som möjliggör både inträde och avancemang på arbetsmarknaden”.

Några andra förslag från analysgruppen:
• Öka antalet platser i yrkesutbildningarna för att lösa matchningsproblemen på svensk arbetsmarknad.
• Utveckla Samhall till att omfatta fler grupper och ett visst antal tjänster inom offentlig sektor.
• Se över socialförsäkringssystemet för att alla på framtidens arbetsmarknad ska få en inkomsttrygghet.