NYKlepkeWEBB

Endast 37 procent av dem med ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är sysselsatta på arbetsmarknaden, jämfört med 78 procent för hela befolkning.

Det visar nya siffror från Statistiska Centralbyrån, SCB.

Det innebär att gruppen med ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har hamnat på kraftigt undantag på den svenska arbetsmarknaden. Det gäller även jämfört med annan funktionsnedsättning, där 54 procent av personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga är sysselsatta.

Enligt en enkät från Riksförbundet Attention får väldigt få arbetssökande med ADHD över huvud taget någon hjälp från arbetsförmedlingen. De flesta söker jobb på egen hand.

Bakom dessa dystra siffror lyser klart den misstänksamhet mot diagnosen som länge har härskat.

Av någon obegriplig anledning har den nyliberala vanan att skylla utsatthet på den utsatte själv letat sig in i vänsterleden just när det gäller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, med misslyckade föräldrar och fattig uppväxt som förklaringsmodeller.

Ett första steg för en ansvarsfull politik är att kasta dessa vanföreställningar överbord. Därefter kan vi också börja anpassa arbetsmarknaden så att alla, även de med ADHD, kan få ett jobb.

STOCKHOLM 2008-11-29 Pappa med barn i julstressen. Foto Hasse Holmberg / SCANPIX Kod 96

Foto: Hasse Holmberg/TT