a215010900cf64a8_org

Johan Lindholm. Foto: Press

Dramatiken i förhandlingarna i byggsektorn fortsätter. På lördagseftermiddagen svarade arbetsgivarna ja och facket nej till medlarnas bud. – I budet låg fortfarande frontalangreppet på vårt prestationslönesystem kvar, säger Johan Lindholm, Byggnads.

Vid 11-tiden överlämnade de två medlarna ett komplett förslag på avtal i byggsektorn. Men när parterna skulle ha svarat rådde först stor förvirring om vad svaren innehöll. Till slut visade det sig att Byggnads svar var ett nej.

Men inför hotet om en strejk på tisdag fortsätter försöken att ena parterna. Medlarna stannar under lördagskvällen kvar i förhandlingslokalerna.

– Vi fortsätter att arbeta med alla till buds stående medel för att få en uppgörelse, säger Jan Sjölin, den ene medlaren till Arbetet.

Den infekterade tvisten om ackordssystemet fortsätter alltså. Sveriges Byggindustrier har krävt att vid oenighet om huruvida ett uppdrag ska utföras på ackord eller med timlön ska arbetsgivarens ord gälla. Idag utförs arbetet på ackord om den ena parten kräver det. Det ger facket inflytande över löneformen.

Enligt Byggnads var dessa frågor inte lösta i medlarnas förslag
– Nej frontalangreppet mot vårt lönesystem låg kvar i budet. Prestationslönerna är ett fundament i vår bransch. Det tar vi strid för, säger Johan Lindholm, förbundsordförande i Byggnads.

Medlarna hade i budet föreslagit en ny förhandlingsordning om löneformerna, men Byggnads tänker inte gå med på förändringar av dagens system.

– Den dörren är stängd.

Arbetsgivarna i Sveriges Byggindustrier beklagar fackets nej.

– Trots att vi tillmötesgått dem i ackordslönefrågan väljer de ändå att säga nej till medlarnas bud, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef Sveriges Byggindustrier.

– Byggbranschen står inför stora utmaningar. Ska vi klara att bygga 700 000 bostäder behöver vi rekrytera fler duktiga medarbetare samtidigt som vi behöver fler och växande företag. Då behöver vi få till ett nytt och konkurrenskraftigt avtal som stärker våra företag.

Medlingen sker mot bakgrund av att Byggnads har varslat om strejk. På tisdag lägger 2 600 medlemmar på 60 arbetsplatser ned arbetet. Varslet omfattar även stora jättar som Skanska, Peab och JM.

Vid sidan av de tuffa förhandlingarna för byggnadsarbetarna har Målarna gått strejk sedan de avvisat ett medlarbud. Även där gäller striden främst ackorden. Motparten, Måleriföretagen, vill ändra systemet.

Enbart de företag som har ackord ska betala avgift för mätningarna. Även målarna ser detta som en strategi för att sänka lönerna i branschen.

LÄS OCKSÅ

Byggnads drar tillbaka varsel

Sveriges Byggindustrier överväger stämning

Byggnads utökar varsel

Byggnads varslar