Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

De tidigare så hyllade tillväxtländerna bakom den engelska förkortningen BRICS – Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika – brottas med sinsemellan olika, men ändå relaterade problem. 

Störst är problemen för Brasilien, vars minustillväxt är en följd av fallande råvarupriser (se artikel bredvid). Att exempelvis oljepriset i dag ligger på 30-40 dollar per fat – att jämföra uppemot 140 dollar för några år sedan  – gör att oljefyndigheterna på djupt vatten utanför Brasiliens kust inte längre är lönsamma att exploatera.

Även Ryssland pressas av det låga oljepriset, liksom av USA:s och EU:s ekonomiska sanktioner. Det har bland annat bidragit till att trycka ned värdet på rubeln.

Anledningen till att många råvaror fallit i pris på senare år tros till stor del ligga i Kina. Den kinesiska ledningen vill göra landet till mer av en serviceekonomi, bland annat genom ökad robotisering. Men i övergångsfasen finns risker som redan blivit uppenbara i form av ökad turbulens på finansmarknaderna.

Indien är sannolikt det av BRICS-länderna som just nu har bäst framtidsutsikter. Stora problem med korruption och ineffektivitet i staten återstår, liksom politiska spänningar mellan det regerande hindunationalistiska partiet och minoriteter. Men tillväxttakten är mycket hög och befolkningsökningen gör att Indien inom några år väntas gå om Kina som världens folkrikaste land.

Erik de la Reguera

LÄS OCKSÅ

Skandaler och dåliga finanser skakar giganten