STOCKHOLM 2015-03-17 BostadsomrÂdet Norra DjurgÂrdsstaden i nordˆstra Stockholm. I omrÂdet planeras 12 000 nya bost‰der och 35 000 nya arbetsplatser. Byggproduktionen fˆrv‰ntas pÂg Âtminstone till Âr 2025. Norra DjurgÂrdsstaden ‰r d‰rmed ett av Europas stˆrsta stadsutvecklingsomrÂden. Foto: Anders Wiklund / TT / Kod 10140

Foto: Anders Wiklund/TT

Seko har växlat yrkanden på maskinföraravtalet och kräver löneökningar om 3,2 procent, skriver Sekotidningen.

Kravet betyder alltså att Seko håller fast vid löneökningar på 3,2 procent. Detta trots att LO och Svenskt Näringsliv gemensamt gick ut och pekade med hela handen på industrins överenskommelse om 2,2 procent.

När det gäller övriga krav för maskinförarna återfinns punkter om huvudentreprenörsansvar, arbetsmiljö, arbetskläder och restid.

De yrkanden som Seko växlat med Maskinentreprenörerna följer i övrigt den avtalsplattform som 6F-förbunden tidigare fastställt. Där ingår frågor om personlig integritet i arbetslivet, bekämpande av daglöneri och missbruk av visstidsanställningar.

– Vi har precis växlat yrkanden så vi har ännu inte landat i någon prioriteringsordning när det gäller kraven. Så jag skulle vilja säga att alla är lika viktiga, säger Fredrik Bäckström, ombudsman på Seko till Sekotidningen.

Förhandlingarna beräknas starta i början av maj. Avtalet, som omfattar omkring 4000 medlemmar, löper ut den 31 maj.