Grafik: Eva Vaihinen Klicka på grafiken för att göra den större.

Illustration: Eva Vaihinen. Klicka på bilden för att göra den större.

LO och LO-förbunden gläds åt det märke i kronor som Handels har satt, eftersom det hjälper lågavlönade. Men det är en blygsam låglönesatsning.

LÄS OCKSÅ Kommunals sikte inställt på 2,2 procent

Märket för löneökningar i årets avtalsrörelse består både av en procentsats och ett krontal. Krontalet är den löneökning med 590 kronor i månaden för heltidsarbetande som de handelsanställda har fått. När uppgörelsen var klar i söndags förkunnade Handels ordförande Susanna Gideonsson, inte utan stolthet:

– Handels levererar. Vi har satt ”det andra märket” – det i kronor, som är viktigast för de lågavlönade.

Dagen efter stämde LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson in. Det gjorde också LO-förbunden inom 6F. Med ett krontal som gynnar dem med lön under en viss gräns och en procentsats för dem som har högre löner har vi fått den låglöneprofil vi ville ha innan LO-samordningen sprack, säger de. En satsning på kvinnor och lågavlönade.

Räknat på låga löner ger alltså krontalsmärket, 590 kronor, mer än procentmärket på 2,2 procent. För exempelvis restaurangbiträdet i illustrationen skulle procentmärket ge en löneökning med 445 kronor i månaden. Får hon i stället krontalsmärket blir det 145 kronor mer. För en handelsanställd med genomsnittlig lön, 23 565 kronor i månaden, är vinsten med krontalsmärket i stället för procentmärket 72 kronor.

På höga löner är det tvärtom. Skiljelinjen går vid en lön på 26 818 kronor i månaden (vilket ungefär är snittlönen för en industriarbetare). Vid exakt den lönen motsvarar en löneökning på 2,2 procent just 590 kronor. På högre löner än så ger löneökningar med 2,2 procent mer än 590 kronor.

Som illustrationen visar minskar avståndet i kronor något mellan restaurangbiträdet och bageriarbetaren. Men avståndet till de grupper som har löner ovanför skiljelinjen ökar. Dock inte lika snabbt som om bara procentmärket hade tillämpats.

– Löneökningar i krontal har en utjämnande effekt. Därför är de att föredra, säger Gerald Lindberg, avtalssekreterare i Livs, som alltid tecknar sina avtal i kronor.

Modellen med procentuella löneökningar, kombinerad med krontal under en viss gräns, har tillämpats i samordningen mellan LO-förbunden i tidigare avtalsrörelser.

– Om den används på hela arbetsmarknaden, så visst ger den genomslag,  säger LO:s löneutredare Mats Larsson. Det blir till exempel en märkbar utjämning mellan detaljhandelns anställda och lagerarbetarna genom att Handels har avtalat om 590 kronor mer i månaden för båda.

Men jämfört med tidigare avtalsrörelser är löneökningarna nu små. När det finns mindre pengar att fördela blir den utjämnande effekten mindre. Dessutom gäller årets avtal bara i ett år, påpekar Mats Larsson.

– Därför kommer det att bli svårt att se någon mätbar utjämning mellan män och kvinnor när vi studerar utfallet om något år. Det krävs mer uthålliga satsningar. Det är grejen med samordning.

LÄS OCKSÅ

Handels avtal öppnar för lågavlönade

”Vi är ett riktigt LO igen”

LO och Svenskt Näringsliv: följ den satta nivån

Avtal klart för Handels

Industriavtalet klart