En kvinna med personalansvar på ett spelbolag påtalar att en manlig chef ger lite väl närgångna kramar. Hon blir fråntagen personalansvar, varnas för dåligt beteende och misskötsel efter att företaget kontrollerat hennes loggfiler för in- och utpassering samt även hennes mejl.

Det är fackförbundet Unionen som, med LO-TCO Rättsskydds hjälp, stämmer spelbolaget. Facket anser att bolaget begått brott mot mbl, las samt personuppgiftslagen.

Kvinnan har haft synpunkter på en manlig chefs sätt att uppträda, mot henne själv och andra kvinnliga kolleger. Det har främst handlat om ”för närgångna kramar”. Hon har efter uppmaning från personalavdelningen sagt ifrån, också å kollegernas vägnar efter en firmafest. Enligt stämningsansökan har hans beteende inte ändrats efter detta.

I stället börjar chefen ignorera henne. Han slutar hälsa när de möts. Hon för att höra att det finns klagomål mot henne, dock inte vilka. Hon tar upp det med personalavdelningen. Dagen efter blir hon inkallad till chefen med meddelandet att han tänker be hennes högsta chef säga upp henne.

Hon blir av med sitt personalansvar som en nyanställd får ta över. Beslutet motiveras med klagomål från kolleger, som hon fortfarande inte får reda på vilka de är. Hon säger att det är svårt för henne att förbättras som chef när hon samtidigt blir av med personalansvaret. Under ett möte blir hon inkallad till den chef som ignorerat henne. Han läser upp, enligt stämningen med ett leende, en skriftlig varning för henne. Det framgår inte vems åsikter som framförs eller vilka situationer det handlar om.

Hon får också höra från högsta chefen att hon misskött sig, då hon inte varit närvarande fysiskt och endast skickat några få mejl under några dagar. Kvinnan har oreglerad arbetstid och får jobba hemifrån. Bolagets uppgifter är hämtade från systemet som är kopplat till passerkortet. Man har granskat hennes personlig loggfil och räknat på hur många mejl hon skickat under vissa dagar.

Hon ber att få datumen skriftligt och rapporterar sedan exakt vilka arbetsuppgifter hon sysslat med de dagarna. Hon fick ingen möjlighet att ta med facklig representant vid mötena. Och hon får höra från personalansvarig att hon inte får bemöta varningen, eftersom det bara är information om att bolaget ser allvarligt på hennes beteende.

I november sjukskrivs kvinnan för akut stressreaktion. Enligt stämningsansökan har bolaget trakasserat henne så pass hår att hon förr eller senare behövt säga upp sig.