STOCKHOLM 20160408 Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) presenterar arbetsmarknadsl‰get vid ett presseminarium i Rosenbad i Stockholm. Foto: Marcus Ericsson / TT kod 11470

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) presenterar arbetsmarknadsläget vid ett presseminarium i Rosenbad i Stockholm. Foto: Marcus Ericsson/TT

Ny jobbprognos från regeringen visar en ljusare arbetsmarknad. Men samtidigt ökar andelen arbetslösa utan utbildning. Endast 3 procent av dem utan grundskolenivå går vidare till mer utbildning.

I vårbudgeten syns mer positiva siffror över svensk arbetsmarknad än de som förutspåddes i december. Fram till 2018 bedöms arbetslösheten sjunka till 6,4 procent även om arbetsmarknadsminister Ylva Johansson är noga med att påpeka att prognoser längre än ett år alltid är mycket osäkra.

Men andelen nyinskrivna på Arbetsförmedlingen som har en så kallad svag ställning ökar. I dag anses drygt 45 procent av de nyinskrivna ha en svag ställning, som dels beror på att de med stark ställning snabbt kommer ut i jobb, dels att antalet nyanlända blir fler. Det är en ökning med drygt 10 procentenheter från 2006.

Och det är dessa som regeringen nu vill fånga upp genom att se över hela etableringsuppdraget.

– Det är inte tillräckligt effektivt. Det är bara 30 procent som går vidare till arbete eller studier och det tycker jag är bedrövligt lågt, säger Ylva Johansson.

Regeringen vill införa yrkeskurser även för dem som inte klarat gymnasiet. Även traineejobb som kunna ges till dem utan gymnasiekompetens.

– Alla ska kunna få en individuell behandling. Är du lärare är det klart att vi ska börja där, vad behöver du för att använda din kompetens? Den gamla regeringen hade samma planer för etablering av nyanlända, trots att alla har olika förutsättningar.

Läs hela finansdepartementets rapport här.