Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Det råder akut elbrist i Venezuela och därför får invånarna ledigt varje fredag, uppger landets president Nicolas Maduro i ett tv-sänt tal.

Den drastiska åtgärden kommer efter att svår torka gjort att landets dammar levererat extremlåga mängder elektricitet.

Maduro har också beordrat de statliga ägda industrierna att dra ner på elkonsumtionen med 20 procent, men han avhöll sig dock från att ransonera elen till hushållen.

Venezuela har världens största oljereserver, men ekonomin lider svårt av inflation och brist på varor så som tvål och toalettpapper. Landet drabbas också ofta av strömavbrott.

Åtgärden träder i kraft på fredag och pågår till den 6 juni.

ARBETET GLOBAL-TT