Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Efter massiv kritik från flera remissinstanser lägger regeringen nu fram ett delvis förändrat förslag om begränsningar av uppehållstillstånden. Enligt justitieminister Morgan Johansson har det varit en pressad och komplicerad process.

– Det har varit den svåraste uppgift jag har haft på mitt bord under de nästan 20 år jag varit politiker på den här nivån, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) på presskonferensen.

Han uppger att det varit juridiskt komplicerat, skett under tidspress och inneburit etiska dilemman.

De tillfälliga uppehållstillstånden kommer att förlängas till 13 månader, så att personer kan omfattas av socialförsäkringsförmåner i Sverige.

Personer under 25 år kommer bara att få permanent uppehållstillstånd vid försörjning om de har fullgjort en gymnasieutbildning eller motsvarande.

Dessutom ska en möjlighet för anhöriginvandring och för barn att få permanent uppehållstillstånd införas i vissa särskilda fall.

Förslagen i det utkast till lagrådsremiss som regeringen skickade ut i vintras fick hård kritik av en rad remissinstanser. Flera ifrågasatte om det ens gick att förena med internationell rätt, rätten till asyl och konventioner som Sverige skrivit på.

Lagrådsremissen innebär att Sverige tillfälligt lägger sig på EU:s miniminivå när det gäller villkor för asylmottagningen. Enligt Johansson är det nödvändigt eftersom Sverige inte klarar att ta emot lika många asylsökande som förra året.

– Nu är vi nere på nivåer som är hållbara, 500-600 i veckan, säger Morgan Johanson.

Han påpekar dock att Migrationsverket fortfarande har en stor uppgift att ta hand om de asylsökande som redan kommit. Johanssons betonar också att det är omöjligt att veta hur många asylsökande som kommer att söka sig till EU och Sverige i år.

Om Migrationsverkets högsta prognos på 140 000 asylsökande blir verklighet 2016, så är boendena slut redan till sommaren, enligt Johansson.

De nya reglerna ska, efter lagrådsgranskning och riksdagsbehandling, enligt planerna börja gälla i sommar.

Lars Larsson/TT