STOCKHOLM 20160315 2016 Ârs lagbok, Sveriges Rikes Lag i tingsr‰ttens lokaler Foto: Henrik Montgomery / TT / kod 10060

Foto: Henrik Montgomery/TT

Arbetsförmedlingen gjorde inte fel i att avskeda en arbetsförmedlare som uteblev från jobbet när hans pappa blev påkörd och hamnade på sjukhus i Iran. Arbetsdomstolen anser visserligen att arbetsförmedlaren ”agerat god son”, men hans närvaro under två månader var inte ”nödvändig”.

Försommaren 2014 är arbetsförmedlarens far med om en trafikolycka i en mindre stad i Iran. Han skadar sig så pass allvarligt att han måste flyttas till sjukhus i Teheran, 60 mil bort från hemmet. Arbetsförmedlaren ansöker om tjänstledigt och får det beviljat med lön i tio dagar, och beger sig till Iran.

Därifrån ansöker han om sex månaders tjänstledighet utan lön för att vara med sina föräldrar. Det sker via mejl. Ansökan avslås och han får höra att han omedelbart ska komma tillbaka till jobbet. Han begär omprövning, men får avslag även där.

I mejlsvaret står också att han riskerar sitt jobb om han inte dyker upp. Arbetsförmedlaren svarar att det inte går. Då kräver Arbetsförmedlingen ett beslut om beviljad anhörigvård från Försäkringskassan, som ska vara inne om en vecka. Han svarar att det inte går.

Sedan hörs de inte förrän arbetsförmedlaren är tillbaka i Sverige, två månader senare. Då har Arbetsförmedlingen avskedat mannen i ett rekommenderat brev.

Mannens fackförbund Jusek har drivit hans fall till högsta instans Arbetsdomstolen (AD). Förbundet anser att mannen haft rätt till ledighet enligt lagen om ”trängande familjeskäl”. Skulle AD inte gå med på det anser förbundet att han åtminstone borde ha blivit uppsagd, så att han haft rätt till tre månaders uppsägningstid med lön. Vid avskedande får man ingen lön alls.

Men AD, som kom med sin dom under onsdagen den 6 april, anser att Arbetsförmedlingen haft rätt i att avskeda mannen. Enligt lagen om trängande familjeskäl ska skälen ha samband med sjukdom eller olycksfall och arbetstagarens närvaro ska vara ”absolut nödvändig” i ett akut skede. Enligt AD var arbetsförmedlarens närvaro på sjukhuset inte varit nödvändig.

Han har befunnit sig i ”en besvärlig situation”  och ”agerat som en god son”. Men inlagda patienter ska få den vård de behöver på ett iranskt sjukhus, resonerar domstolen. Och två månader är bortom det akuta. Dessutom ser domstolen särskilt allvarligt på en arbetstagare som inte kommer till jobbet efter att ha begärt ledigt. Det ses som arbetsvägran.

Mannens 70-årige far avled senare samma år. Arbetsdomstolens ledamöter var överens. Jusek ska ersätta Arbetsförmedlingen för rättegångskostnader om 288 500 kronor plus ränta.