Aron Etzler, Vänsterpartiets partisekreterare. Foto: Jacob Zocherman/TT

Vänsterpartiet ska prioritera ett fossiloberoende Sverige framför en snabb kärnkraftsavveckling. Det föreslår partistyrelsen i ett nytt ekologiskt-ekonomiskt program.

Vänsterpartiet vill fortfarande avveckla kärnkraften, men i det nya programmet sker en förskjutning av partiets ståndpunkt, enligt partisekreteraren Aron Etzler.

Där står att ”kärnkraftsavvecklingen ska ta hänsyn till den svenska kärnkraftens möjlighet att bidra till minskade utsläpp från fossila kraftverk på den nordeuropeiska elmarknaden”.

– Klimatomställningen ska gå först, säger Etzler.

Han kan dock inte redogöra för vad det nya programmet skulle innebära för Vänsterpartiets linje i de pågående energiförhandlingarna med regeringen och Allianspartierna. Programmet ska behandlas på V-kongressen i början av maj och flera kritiska motioner har lämnats in.

Partidistriktet Skåne hävdar att V kommer att låta som kärnkraftsvänner som hävdar att kärnkraft är en ren energikälla som man måste utnyttja för att minska beroendet av fossila bränslen. Partidistriktet Halland vill slå fast målet att kärnkraften ska vara helt utfasad år 2030.

Andra motioner varnar för att partiets kärnkraftslinje blir luddig.