Foto: Lars Pehrson/TT

När Byggnads lade sitt varsel den 30 mars sades det omfatta drygt 2 600 anställda vid 60 företag. Men varslet påverkar långt fler än så, enligt beräkningar som Sveriges Byggindustrier publicerar i dag, tisdag.

I byggproduktion är många arbetsuppgifter beroende av varandra. När nyckelpersoner som till exempel kranförare strejkar blir många andra stående. Totalt berörs 9 700 anställda av Byggnads varsel, hävdar Sveriges Byggindustrier.

Då är inte gårdagens utökade varsel från Byggnads inräknat. Det varslet riktas mot NCC och Peab, som har hindrat Byggnads förbundsordförande Johan Lindholm och andra ledande företrädare från Byggnads att komma in och träffa medlemmar på arbetsplatserna.

I Byggavtalet står att ”Byggnads ombud har generell rätt att besöka arbetsplats”.

– Vi ser det som mycket allvarligt att den ena parten i en avtalsrörelse förhindrar den andra parten att träffa sina medlemmar för facklig information, sa Johan Lindholm igår.

Enligt Tomas Weis, arbetsrättschef vid Sveriges Byggindustrier, överväger arbetsgivarna att stämma Byggnads till Arbetsdomstolen för otillåten stridsåtgärd.

– Man får inte hoppa in oanmäld på en arbetsplats och stoppa produktionen för att bedriva agitation för avtalskrav, säger Tomas Weis. Enligt NCC och Peab var det vad Johan Lindholm och ytterligare företrädare för Byggnads gjorde.

Om Byggnads anser att NCC och Peab bröt mot Byggavtalets regel om fackets tillträde till arbetsplatserna, så får Byggnads begära en tvisteförhandling, anser Tomas Weis.

– I stället bestraffar Byggnads arbetsgivarna med ett utökat varsel. I medbestämmandelagen står uttryckligen att stridsåtgärder inte är tillåtna om de har som mål att utöva påtryckning en rättstvist. Och just det är syftet med Byggnads senaste varsel.

LÄS OCKSÅ

Byggnads utökar varsel

Byggnads varslar