STOCKHOLM 2008-10-01 Kvinna i osk‰rpa talar i sin mobiltelefon. Foto Hasse Holmberg / SCANPIX Kod 96

Foto: Hasse Holmberg/TT

Att organisera arbetet så att en bra arbetsmiljö garanteras, är nödvändigt för alla grupper och inte en ”kvinnofråga” för till exempel kvinnor i vården.

Det slår en forskargrupp vid Stockholms universitet fast, som på Arbetsmiljöverkets uppdrag sammanställt forskning kring arbetets organisering och dess betydelse för hur vi mår på jobbet.

– Vi vet väldigt mycket om hur organisatoriska faktorer och psykosocial arbetsmiljö hänger samman med trivsel, prestation samt fysisk och psykisk hälsa, säger Magnus Sverke, professor vid vid Psykologiska institutionen i ett pressmeddelande.

Grunden för allt enligt forskarna, är hur arbetet är organiserat. Variationerna är stora mellan olika yrken och sektorer. Traditionella kvinnodominerade yrken inom vård skola och omsorg har ofta sämre arbetsmiljö med höga krav på och dåliga resurser.

Resultatet är att både män och kvinnor i dessa grupper mår sämre än andra.

– Det är viktigt att uppmärksamma att detta inte är ett kvinnoproblem. Det är ett strukturellt problem, snarare än könsrelaterat, säger Magnus Sverke.