Martin-K-webbledartopp

Att regeringen och Vänsterpartiet i den kommande vårbudgeten satsar tio miljarder kronor på kommunala välfärdsjobb är mycket välkommet. Det finns också tecken på att den borgerliga ryggmärgsreflexen att ständigt förkasta alla välfärdssatsningar börjar ge vika inom delar av den forna Alliansen.

Men inom Moderaterna består motståndet. Utgångspunkten för den moderata kritiken, så som den beskrivs av Moderaternas ekonomiskpolitiske talesperson Ulf Kristersson, är att statens underskott i dag är 25 miljarder kronor. Varje utgift, vad den än handlar om, kan då i Moderaternas värld alltid framställas som ”oansvarig”.

Minns dock följande: Under Socialdemokraternas sista tid vid makten uppvisade statens finansiella sparande ett överskott på 110 miljarder kronor, något som kunde kombinerades med en väl fungerande välfärd.

Efter åtta års alliansstyre hade detta överskott raskt förvandlats till ett underskott på 65 miljarder kronor. Och välfärden i form av vård, skola och omsorg hade drabbats av mycket kraftiga nedskärningar. De försvunna statliga pengarna hade i stället förvandlats till omfattande skattesänkningar främst för höginkomsttagare och företag.

Att Moderaterna i dag motsätter sig varje satsning på bättre välfärd är därmed naturligt för ett konservativt borgerligt parti. Men det är knappast särskilt ansvarsfullt. Och frågan är om detta ryggmärgsstyrda välfärdshat i dag verkligen delas av hela den forna Alliansen.

Trots de borgerliga partiernas trevande försök att åter få ihop en gemensam politik till valet 2018 är motsättningarna stora. Både inom Centern och Liberalerna finns en medvetenhet om att en totalhavererad välfärd nog ändå inte är vad partiernas väljare helst vill se.

Centerns Emil Källström framhöll också i sin kommentar till de rödgrönas satsning att även Centerpartiet är för ökade generella stöd till kommunerna, även om partiet hellre vill få fler i jobb för att stärka kommunerna.

Och det är ju just vad de tio miljarderna genom de rödgrönas satsning äntligen kommer att användas till.

STOCKHOLM 20151006 Anna Kinberg Batra, partiledare och Ulf Kristersson, ekonomisk-politisk talesperson, presenterar Moderaternas budgetmotion under en presstr‰ff i Riksdagens presscenter. Foto: Fredrik Sandberg / TT kod 10080

Anna Kinberg Batra, partiledare Moderaterna och Ulf Kristersson, ekonomisk-politisk talesperson. Foto: Fredrik Sandberg/TT