Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Även i Norge har avtalsförhandlingarna varit heta. I sista stund undveks strejk då  parterna inom industri kom överens om ett nytt ettårigt avtal som ska ge löneökningar på 2,4 procent.

– Nu väntar jag mig att övriga arbetsmarknaden följer ramarna som industrin satt, sa Stein Lier-Hansen chefsförhandlare på Norsk Industri i en kommentar efteråt.

Konflikten var varslad och 26 000 anställda skulle tas ut i strejk. Men ett halvt dygn efter att strejken skulle ha löst ut, i söndags, kom Norsk Industri och Fellesforbundet överens om en uppgörelse som bedöms vara värt 2,4 procent på ett år, vilket är lägre än den löneökningstakt som Norge haft tidigare.

I avtalet finns ingen skrivning om ett generellt lönepåslag, vilket innebär att vissa anställda kan få noll kronor i löneökning.

Samtidigt som parterna kom överens deklarerade den norska högerregeringen att de ska lägga fram ett förslag om att förlänga a-kassan från dagens 30 till 52 veckor, vilket är ett krav som flera fackliga organisationer i Norge drivit.

Pensionsfrågan var ett hett ämne under förhandlingarna och det slutade med att frågan om ett förändrat pensionssystem, med ett individuellt konto, ska utredas.

Förhandlingarna fortsätter nu i andra sektorer.

Norges förhandlingssystem liknar det svenska och den konkurrensutsatta industrin sätter ett märke som de andra förbunden uppmanas följa.

Nu pågår förhandlingar inom byggindustrin och om inte parterna når en överenskommelse innan onsdag tas 16400 byggarbetare ut i strejk.

Den norska arbetslösheten är en av Europas lägsta men senaste året har den stigit, delvis på grund av ett sjunkande oljepris.

Nu uppgår arbetslösheten till 4,8 procent, vilket är mer än en procentenhet högre än för två år sedan. Medelarbetslösheten i EU var 8,9 procent i februari, enligt Eurostat.