Sten-Erik Johansson, föreståndare på Fackligt center för papperslösa i Stockholm, säger att han inte känner igen att arbetsgivare själva tipsar polisen. – Att de inte betalar ut löner känner jag väl igen. Liksom hot att ringa polisen när personal krävt sin lön. Men inte att man faktiskt gjort det.

Centret har drivit flera ärenden där såväl papperslösa som EU-medborgare blivit blåsta på lönen.

– Finns någon form av papper eller referens kan vi göra något. Är det helt blankt är det tufft att gå vidare, säger Sten-Erik Johansson.

Han säger att man vid några få tillfällen har haft kontakt med polis. Då har det handlat om företag som eventuellt också skulle vara inblandade i trafficking. Men eftersom polisen inte kan göra något åt till exempel arbetsrättsliga fall med uteblivna löner vill man från centrets håll inte gärna jobba tillsammans med just polisen.

– Det blir väldigt konstigt utifrån vårt uppdrag. Men det är en viktig facklig uppgift att de företag vi kommer i kontakt med inte ska komma undan med att ha svart arbetskraft. Som inte lär minska nu med den stora förändring i antal människor som kommer hit nu.

Frågan återstår då vem som har resurser att granska den svarta arbetsmarknad som ser ut att kunna växa.

– Jag tror inte att så många bryr sig, tyvärr inte fackförbunden heller. Alla har fullt upp att hålla näsan över ytan. Men även om det sällan handlar som storföretag finns de här ofta ganska nära inpå i entreprenadkedjan. Låter man de verka utan att bli ertappade så kan de profitera så in i bomben. Vilket är väldigt allvarligt.

LÄS OCKSÅ

Arbetsgivare anger papperslösa