STOCKHOLM 2014-03-31 AvblÂst strejk. Johan Lindholm (tv), ordfˆrande Byggnads, och Ola MÂnsson, vd Sveriges Byggindustrier, intervjuas i N‰ringslivets Hus i Stockholm p mÂndagskv‰llen efter att parterna enats om huvudentreprenˆrsansvar. Efter ett Ârs fˆrhandling och med hot om strejk har nu Byggnads och Sveriges Byggindustrier enats om ett avtal som ger huvudentreprenˆrsansvar utan solidansvar i byggbranschen. En "ordning och reda fˆrs‰kring" finansierad av Sveriges Byggindustrier skall garantera avtalsenlig minimilˆn fˆr arbetare. Foto: Vilhelm Stokstad / TT / Kod 11370

Johan Lindholm. Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Byggnads drar tillbaka delar av sitt strejkvarsel sedan arbetsgivarna ifrågasatt den utvidgning som gjordes i måndags. Arbetsgivarna anser att stridsåtgärden är otillåten.

 – Vi står fast vid att vårt varsel är tillåtet. Men vi har inte för avsikt att driva denna avtalsrörelse i domstol. Vi vill hellre lägga tid och energi på de pågående medlingsförhandlingarna för att få fram ett så bra avtal som möjligt för våra medlemmar, säger Byggnads förbundsordförande Johan Lindholm i ett pressmeddelande.

Under måndagen varslade förbundet om strejk på åtta Peab- och NCC-arbetsplatser sedan fackets nekats tillträde för facklig information. Den skulle träda ikraft samtidigt som strejken för 2 600 byggnadsarbetare på ett 60-tal arbetsplatser den 12 april.

– Självklart är facket välkomna att prata med sina medlemmar, men inte oannonserat och inte för att på arbetstid agitera om ett lagt strejkvarsel, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef för Sveriges Byggindustrier.

Arbetsgivarna hänvisar till byggavtalet som reglerar när fackliga ombudsmäns besök på företag är tillåtna. Vid oenighet är det en rättstvist som ska avgöras i domstol, enligt arbetsgivarna. Därför kan man inte strejka i frågan.

Byggnads svarar kort med att man inte vill slösa bort dyrbara timmar i domstol mitt under avtalsrörelsen.

LÄS OCKSÅ

Sveriges Byggindustrier överväger stämning

Byggnads utökar varsel

Byggnads varslar