STOCKHOLM 20061025 En sjukskˆterska rÂr om en av patienterna p Stockholms sjukhem, Mariebergsgatan 22. Foto Nina Varumo / SVD / SCANPIX kod 10068 ***DN OUT***

Foto: Nina Varumo/TT

Regeringens tillfälliga satsning på sju miljarder kronor till kommunerna under åren 2015—2018 för att utöka personalen inom äldreomsorgen har hittills lett till 5 000 årsarbetare, skriver Svenska Dagbladet.

– Jag uppfattar att den här satsningen har varit väldigt uppskattad. Personalen har fått bättre arbetstider, större inflytande över arbetstidens förläggning och fler kollegor överhuvudtaget, säger äldreminister Åsa Regnér (S) till tidningen.

Men det är stora skillnader mellan kommunerna. 194 kommuner använde hela bidraget för andra halvåret 2015, 60 mer än halva och 30 kommuner mindre än halva beloppet.

Uppsala kommuns enda satsning blev en vårdhund på halvtid.