STOCKHOLM 2016-04-03 Tommy Tillgren, 1:e vice ordfˆrande, Susanna Gideonsson, fˆrbundsordfˆrande, Per Bardh, avtalssekreterare, och Linda Palmetzhofer, 2:e vice ordfˆrande, d Handels hÂller presstr‰ff i Stockholm p sˆndagen. Foto: Christine Olsson / TT / Kod 10430

Susanna Gideonsson och Per Bardh. Foto: Christine Olsson/TT

Svenskt Näringsliv har tillsammans med LO ställt sig bakom de handelsanställdas nya kollektivavtal som en norm för resten av avtalsrörelsen. Därmed kan lågavlönade i andra förbund få löneökningar i nivå med märket lättare än i tidigare avtalsrörelser.

– Industrin satte det första märket, det som uttrycks i procent. Nu har vi satt det andra märket – det som uttrycks i kronor, och som har störst betydelse för lågavlönade, sa Handels förbundsordförande Susanna Gideonsson när hon i söndags presenterade uppgörelsen som ger de handelsanställda löneökningar på 590 kronor i månaden.

Uppfattningen att det finns två normer eller märken för hur mycket lönerna får öka är etablerad inom LO-familjen. Men arbetsgivarna har i tidigare avtalsrörelser ansett att det bara finns en norm för löneökningstakten: De löneökningar som fack och arbetsgivare inom industrin gör upp om, och som uttrycks i procent.

När Kommunal och andra LO-förbund begärt lika stora lönelyft i kronor som de anställda i den mansdominerade industrin har fått har de därför mött motstånd. Samma krontal som industriarbetaren får i lönehöjning motsvarar ju en högre procentuell höjning om den sätts i relation till en lågavlönad undersköterskas lön.

I praktiken har lågavlönade grupper i tjänstesektorn i många fall tvingats ”betala” med flexiblare arbetstider eller andra försämringar i arbetsvillkoren för att få löneökningar i nivå med de industrianställda.

Men under måndagen har LO och Svenskt Näringsliv utfärdat en gemensam rekommendation till alla parter som ännu inte har tecknat avtal att betrakta de träffade avtalen inom industrin och handeln som normerande. Att inte bara industrins uppgörelse på 2,2 procent avses, utan även handelns uppgörelse på 590 kronor, står tydligt i överenskommelsen mellan LO och Svenskt Näringsliv.

– Nu har alltså även arbetsgivarna bekräftat att vår uppgörelse med ett krontal är ett märke, i kronor, säger Handels avtalssekreterare Per Bardh. Det är till nytta för hotell- och restauranganställda, medlemmar i Kommunal och andra lågavlönade.

– Jämfört med tidigare blir skillnaden att de inte behöver betala med villkorsförsämringar för att få löneökningar i nivå med märket.

Också Susanna Gideonsson ger överenskommelsen mellan LO och Svenskt Näringsliv en sådan tolkning. I ett pressmeddelande säger hon att överenskommelsen leder till ordning och reda på arbetsmarknaden och kommer att bli viktig för framtida avtalsrörelser.

LÄS OCKSÅ

”Vi är ett riktigt LO igen”

LO och Svenskt Näringsliv: följ den satta nivån

Avtal klart för Handels

Industriavtalet klart