STOCKHOLM 20151002 PlÂnbok med de nya svenska sedlarna. Foto: Fredrik Sandberg / TT / Kod 10080

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Trots att taket i a-kassan höjdes rejält i höstas får bara tre av tio arbetslösa ut 80 procent av sin tidigare inkomst. Höjningen var inte tillräcklig, hävdar Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO.

Arbetslöshetsförsäkringen ger 80 procent av den tidigare inkomsten i ersättning före skatt, men det gäller bara inkomster upp till en viss gräns.

Fram till den 7 september 2015 gick den gränsen vid 18 700 kronor i månaden. Nio arbetslösa av tio hade haft högre inkomst än så, och fick därför ut mindre än 80 procent av sin tidigare inkomst i ersättning.

Den 7 september förra året höjdes gränsen så att inkomster upp till 25 025 kronor ersätts med 80 procent (den gränsen gäller de första 100 dagarna som arbetslös). På förhand var förhoppningarna stora om att reformen skulle öka den andel av de arbetslösa som verkligen får ut 80 procent dramatiskt (SO bedömde preliminärt att det skulle bli en majoritet).

Fullt så stor blev nu inte effekten, visar en studie som SO publicerar i dag, fredag. SO har granskat dem som var arbetslösa och fick inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning vecka 48 förra året (den veckan började med måndagen den 23 november, det vill säga en tid efter takhöjningen).

Av de knappt 35 000 arbetslösa som hade arbetat heltid före arbetslösheten fick 24 341 ut mindre än 80 procent av sin tidigare inkomst i ersättning. Annorlunda uttryckt fick tre av tio ut 80 procent av den tidigare inkomsten, sju av tio fick mindre.

De här siffrorna gäller ersättningen under de 200 första dagarna som arbetslös. Ser man bara till de 100 första ersättningsdagarna (då ersättningen är högst) stiger den andel som fick ut 80 procent till närmare fyra av tio (noga räknat 37 procent).

Många arbetslösa hade arbetat deltid före arbetslösheten. När även de inkluderas blir den andel som fick ut 80 procent i ersättning 47 procent, alltså knappt hälften.

Drygt hälften är underförsäkrade, för att använda SO:s term.

SO anser att de här siffrorna är för låga.

– Visst var det en rejäl höjning som genomfördes i september förra året, men den var inte tillräcklig, säger SO:s kanslichef Melker Ödebrink.

– A-kassetaket behöver indexeras för att a-kassan ska fungera som en effektiv omställningsförsäkring på sikt, säger SO:s ordförande Harald Pettersson. Det räcker inte att höja taket vart trettonde år.

SO presenterar sin uppföljning av takhöjningen vid en pressträff klockan 12 under fredagen den 1 april.