STOCKHOLM 2015-08-28 Lars Lindgren, ordfˆrande Svenska Transportarbetarefˆrbundet Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT / Kod 30142 ** OUT DN och Dagens Industri (‰ven arkiv) och Metro**

Lars Lindgren, Svenska Transportarbetareförbundet. Foto: Tomas Oneborg/TT

LO-förbunden i 6F fortsätter sin mycket nära samordning. Inget förbund kommer att skriva under ett avtal utan de andras välsignelse. Nu när uppgörelsen i industrin är klar ökar takten i förhandlingarna på andra områden. Inom Handeln är parterna mycket nära en uppgörelse.

Efter torsdagens uppgörelse inom industrin förhandlar man för fullt på många områden. Här är läget sent på eftermiddagen fredag den 1 april:

Handeln: Förhandlingarna mellan Handels och Svensk Handel pågick under fredagen för fullt. Båda parter beskriver stämningen som god. ”Vi förhandlar i bra tempo” och ”vi löser problem i stället för att skapa dem” är ett par uttryck för optimismen hos Handels förste vice förbundsordförande Tommy Tillgren. Parterna har inte satt ut datum för förhandlingar, utan fortsätter att förhandla intensivt. En uppgörelse kan vara nära förestående.

6F: De samverkande förbunden i 6F, Byggnads, Målarna, Elektrikerna, Fastighets, Seko och Musikerna, har en mycket tät samordning av avtalsrörelsen. Nu måste de ta ställning till nivån i industrins uppgörelse på 2,2 procent. Det är en hel procent under deras utgångskrav på 3,2 procent. Men inget av de samverkande förbunden kommer att överge kraven och skriva på ett avtal utan en grundlig förankring hos de andra.

När ett förbund har fått ett bud på acceptabel nivå ska det först förankras i den egna förhandlingsdelegationen. Om den vill godta förslaget ska det därefter förankras i 6F:s lilla förhandlingsdelegation där alla förbunden är representerade.
– Ingen ska skriva på innan de fått de andras välsignelse, säger Urban Pettersson, förhandlingschef hos Elektrikerna.

Elektrikerna: Förbundet begärde under fredagen en kort paus i förhandlingarna och ställde in dagens träff med arbetsgivarna. På måndag träffas de igen.
– Vissa frågor är lite tjorviga nu. Vi är i en ny situation och måste laga efter läge och välja en väg som är bra både för våra medlemmar och 6F, säger Urban Pettersson.
– Jag måste fundera lite innan jag stoppar huvudet i getingboet.

Urban Pettersson poängterar att ingen inom 6F övergett de gemensamma kraven i avtalsrörelsen: löneökningar på 3,2 procent, låglönesatsning, skydd för den personliga integriteten, trygga anställningar och ordning och reda på jobbet.

Byggnads: Byggnads varslade i onsdags om strejk för 2 600 medlemmar vid 60 företag. På torsdagen utsågs medlare, och på fredagen träffade medlarna först Byggnads och därefter Sveriges Byggindustrier för att sätta sig in i vad konflikten beror på.

Enligt medlaren Jan Sjölin fortsätter arbetet under lördagen. I ett pressmeddelande motiverar Byggnads sitt varsel med att förbundet inte fått förhandla om framtidsfrågor som jämställdhet och hur ungdomar och nyanlända ska slussas in i branschen. Facket vill också skärpa det så kallade huvudentreprenörsansvaret. I pressmeddelandet betonas alltså andra frågor än kravet på löneökningar.

Målarna: På fredagseftermiddagen diskuterade Målareförbundet och Måleriföretagen under medlaren Inger Örtendahls ledning. Förhandlingarna har inte kommit långt, oenighet om vilket statistiskt underlag som ska användas för att beräkna ackordslöner infekterade stämningen mellan parterna i ett tidigt skede. Den 22 mars varslade facket om strejk och blockad vid en rad arbetsplatser och företag. Den 23 mars svarade arbetsgivarna med lockout.

Seko: Den 31 mars löpte Sekos avtal ut på flera viktiga områden. På ett område är förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal låsta: telekombranschen, där Seko organiserar anställda vid callcenter, kundtjänst och teknisk service.

”Vi har inte fått minsta gehör för ett enda av våra krav”, säger avtalssekreteraren Valle Karlsson.
”De två senaste avtalsrörelserna lade vi varsel på telekomområdet, eftersom Almega säger nej till allt”, påminner Sekos förbundsordförande Jan Rudén.

På energiområdet beskriver facket förhandlingarna som konstruktiva, och förhandlingstillfällen är inbokade i nästa vecka. På infrastrukturområdet, där Seko:s medlemmar bygger och underhåller järnvägar och spårvägar, är förhandlingarna ännu i ett tidigt skede. Också här är fler förhandlingstillfällen är inbokade. Förhandlingarna om ett nytt avtal för spårtrafiken rör sig framåt. Sekos krav handlar bland annat om bättre skydd för anställningstryggheten vid verksamhetsövergång och begränsningar av deltidsanställningar, och enligt Sekotidningen har facket fått visst gensvar.

Fastighets: Förhandlingar pågick sent på fredagseftermiddagen på området Almega Specialservice. Flera olika avtal löpt gått ut och förhandlingsdagar är utsatta den kommande veckan och veckan därpå.

Transport: Transportarbetarna fortsätter sina förhandlingar efter helgen. – Våra medlemmar har sagt att pengarna inte är det viktigaste i årets avtalsrörelse, säger förbundsordförande Lars Lindgren till Transportarbetaren.

Förbundet tänker både ta hänsyn till industriuppgörelsen på 2,2 procent och noga följa utvecklingen för Byggnads, som krävt 3,2 procent och varslat om konflikt.
– Men om Byggnads får igenom 3,2 procent, eller 800 kronor för dem som tjänar upp till 25 000 kronor i månaden, kan vi inte komma hem till våra medlemmar med en femhundring som industrins uppgörelse ger, säger Lars Lindgren.

Kommunal: Kommunal har ytterligare en månad på sig i sina avtalsförhandlingar. De respekterar riktmärket för löneökningarna, som industrin nu satt. Dessutom har IF Metall uttalat stöd för Kommunals satsning på undersköterskor. Kravet är att de ska få 400 kronor extra.

Vi litar på att industrin har tagit ut vad som är möjligt och vi respekterar deras märke, säger Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund till Kommunalarbetaren.

Musikerna: Förhandlar med Sveriges Television, Sveriges Radio, Utbildningsradion och Svensk Scenkonst. Förutom 3,2 procent kräver de förbättringar för frilansande musiker.

Hotell & Restaurang: Förbundet kräver 745 kronor till alla. Det motsvarar 2,8 procent på medellönen för en industriarbetare, men medlemmarnas löner är lägre. Deras största avtal löper ut i april.

LÄS OCKSÅ

Avtal klart för Pappers

Ledare: Rimligt och ansvarsfullt avtal

Industriavtal klart

Mårten Nilsson