Foto: Olle Anderstam

Foto: Olle Anderstam

I vårt land är det få bilplåtslagare som kan luta sig mot en yrkeserfarenhet som stäcker sig över 42 år. Azedin Elmalla har denna gedigna bakgrund och då har han ändå – förhoppningsvis – mer än tio år kvar i yrket.

– Jag började på plåtverkstaden som tolvåring hos en bekant till pappa hemma i Libanon, berättar Azedin. Utbildningen fick jag som lärling av hantverkarna där.

Azedin kom till Sverige i början av 1980-talet. Efter att ha skaffat intyg hemifrån, för att dokumentera sin långa branscherfarenhet, fick han 1984 fast anställning på Upplands Motor i Uppsala.

Tills nyligen sålde och servade Upplands Motor Jaguar, och Azedin Elmalla var den ende i landet som reparerade märkets aluminiumkarosser. Han blev certifierad och utbildad för detta på fabriken i Coventry i England.

– Då skickades alla krockade Jaguarer från hela Skandinavien och de Baltiska länderna till mig, berättar han.

Numera är det en strid ström av Volvo, Renault, Ford och Dacia som passerar i plåtverkstaden. Efter en arbetsskada, som drabbat kotorna i nacken och gjort att han nu arbetar halvtid, tar Azedin hand om lättare skrap- och parkeringsskador samt dörruppslag.

– Jag har en förstående arbetsgivare som tar hänsyn till detta, samtidigt som de vill dra nytta av min erfarenhet, säger han.

Arbetsmetoden, bulfix, som är relativt ny i Sverige innebär att man masserar ut bucklorna inifrån med specialverktyg. Det gör att man varken behöver spackla, slipa, demontera eller lacka om ytorna.

– Där man tidigare gjorde ett dörrbyte gör man nu riktning av plåten i stället, förklarar Azedin. Alla blir vinnare: kunden, ekonomin och miljön.

Arbetsmiljön har både förbättrats och försämrats under senare år.

– Mycket som var giftigt och skadligt har försvunnit. Vi tennade till exempel skarvar och ojämnheter innan vi började spackla dem, och det var inte ovanligt med vita fingrar på grund av vibrerande verktyg.

Samtidigt har stressen ökat.

– Vi förväntas göra mer på kortare tid, men jag låter mig inte påverkas, säger han. Jag vet att jag presterar bättre om jag mår bra i kroppen.

Azedin Elmalla fungerar också som handledare för gymnasieelever från de lokala fordonsprogrammen. Det är viktigt eftersom man har brist på duktiga bilplåtslagare.

– Om en elev misslyckas med ett jobb är det inte så farligt, då är det bara att göra om, säger Azedin. Däremot får de aldrig fuska och lämna ifrån sig ett dåligt jobb för att driva upp ackordet. Det förlorar vi alla på i längden.

Olle Anderstam

Klicka på tidslinjen för att se den större.

Klicka på tidslinjen för att se den större.

Om Azedin Elmalla

Ålder: 54 år. Anställd: 32 år hos Upplands Motor i Uppsala. Numera på halvtid efter en arbetsskada. Utbildning: Som lärling i tonåren hemma i Libanon. Många kurser i Sverige hos Volvo, Ford och Renault samt hos Jaguar i Coventry, England. Bästa med jobbet: ”När resultatet av jobbet blir bra. Allra roligast är när kunden själv kommer in i verkstaden och tackar.” Sämsta med jobbet: ”Det sliter på kroppen. Det är inte många som blir kvar i yrket fram till pensionen.” Facktillhörighet: IF Metall. Om jag inte vore bilplåtslagare: ”Något konstnärligt med inriktning på teckning och måleri.” Fritid: Släkt och vänner. Är kurd och försöker åka till Turkiet varje sommar för att hälsa på släktingar. Om bilplåtslagare Medellön: Cirka 25 000 kr per månad på heltid som grundlön. Utbildningsvägar: Gymnasienivå. Upplands Motor samarbetar lokalt med fordonsprogrammen på Högbergsskolan i Tierp, Bruksgymnasiet i Gimo och Bolandsskolan i Uppsala varifrån eleverna gör en del av sin APU här, ca tre dagar i veckan, under årskurs två och tre. Framtidsutsikter: Goda eftersom det är ett bristyrke. Alla som utbildas får jobb. Det här ger ett bra förhandlingsläge lönemässigt för den som söker arbete.