Timanställda Jenny Lestar i Norrköping har tre jobb och är alltid beredd att hoppa in.

Ändå kommer hon inte upp i heltidslön, och har svårt att försörja sig och sina barn. Vid årsskiftet var drygt 200 000 av kommunernas anställda utan fast jobb – 23,7 procent.

Det är en ökning med nästan två procentenheter sen 2010. Allt fler kommuner erbjuder samtidigt heltid, men ofta som delade turer, långpass, eller kombinationsanställningar.

Då kan det vara svårt att orka.

Jenny Lestar – en av många som får vara standby för snabba behov. Foto: Henrik Witt

Kvinnor i arbetaryrken är ofta en sorts reservarmé, ständigt standby för snabba behov.  23 procent av kvinnorna i arbetaryrken har visstid – och 14 procent av männen.

Av kvinnor i åldersgruppen 16–24 år arbetar mer än 55 procent visstid. För männen i samma åldersgrupp är siffran 40 procent.

Andelen kvinnor som arbetar deltid är 50 procent, andelen män är 13 procent.

Räknat med det måttet blir den genomsnittliga LO-kvinnans faktiska lön 17 860 kr per månad och LO-mannens lön 24 460 kr, enligt LO:s nya jämställdhetsbarometer.

På en sådan lön är det svårt att försörja sig.

Unga har ofta ännu lägre lägstalöner – och då går det varken att få bostad eller planera för familj. Det syns också i statistiken.

Kvinnosatsningar i avtalsrörelser har dessvärre inte gett LO:s kvinnor mer än männen, visar Anna Danielsson-Öbergs sammanställning.

LO-utredaren Ulrika Vedin anser att det behövs ett helt nytt lönemått – faktisk månadslön som också tar hänsyn till arbetstiden. Och LO:s krav att heltid ska vara norm för hela arbetsmarknaden är nödvändigt för minskade klyftor. Men mer måste till:

Den rödgröna regeringen – som gett lärarna så många extra tusenlappar via det statliga Lärarlyftet – bör snabbt införa ett Deltidslyft, som ska ge kommunerna möjlighet att öka bemanningen i eftersatt äldreomsorg och ge heltid på rimliga villkor.

Det fattas sisådär 30 miljarder och kommunerna löser det bland annat genom tidsdumpning av sina visstidare.

Att åter ge deltidsanställda som söker heltid en bättre a-kasseförsäkring är också viktigt. Deras skydd är uselt när arbetsgivarna drar ner på arbetstimmarna.

I Avesta kommun arbetar 94,8 procent heltid. Där känner undersköterskan Marika Samuelsson äntligen framtidstro och trygghet. Rätten till heltid, som vi skriver om, har blivit en tung jämställdhetsfråga och kan vara snabbaste vägen till vettiga villkor. Läs mer här.

Hyvlade arbetstider är en viktig fråga för Kommunal, HRF och Handels i avtalsrörelsen. Där behöver de allt stöd de kan få.

PS. Någon mer än jag som tycker att LO:s nya logga är rysansvärd? Se här och kom med reaktioner!