Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

En överviktig man äter vid ett bord utomhus i London. Foto: AP Photo/Kirsty Wigglesworth

En överviktig man äter vid ett bord utomhus i London. Foto: AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Drygt var åttonde vuxen klassas i dag som fet — mer än dubbelt så många som 1975. Ökningen av andelen feta väntas fortsätta och forskare varnar för en hotande fetmakris.

– Det kommer att bli hälsokonsekvenser av en magnitud som vi inte känner till, säger Majid Ezzati vid Imperial College i London till AFP.

Han är en av forskarna bakom en ny, omfattande kartläggning som publicerats i den medicinska tidskriften The Lancet.

Enligt studien har andelen feta män globalt ökat från 3,2 procent 1975 till 10,8 procent, eller cirka 266 miljoner personer, 2014. Bland kvinnor har andelen med fetma ökat från 6,4 till 14,9 procent, vilket motsvarar omkring 375 miljoner personer. Det ger en total andel feta på 12,9 procent, eller 641 miljoner personer.

Det här betyder att i genomsnitt så har varje person över 18 år blivit 1,5 kilo tyngre per decennium under de senaste 40 åren.

”Om ökningen av fetma fortsätter i denna takt så kommer omkring en femtedel av männen (18 procent) och kvinnorna (21 procent) att vara feta år 2025″, skriver The Lancet om studien.

Världens allra fetaste människor bor i önationerna Polynesien och Mikronesien, där 38 procent av männen och över hälften av kvinnorna är feta, enligt statistiken.

Underlaget består av 1 698 studier som omfattar 19,2 miljoner vuxna i 186 länder.

TT

Fakta: Övervikt och fetma

Fetma graderas vanligen med måttet BMI (body mass index eller kroppsmasseindex). BMI-värdet fås genom att kroppsvikten i kilo delas med kroppslängden i meter i kvadrat. Enligt Världshälsoorganisationens (WHO) gränsvärden så innebär ett BMI-värde under 18,5 undervikt, 18,5—24,9 normalvikt och 25—29,9 övervikt. Värden på 30 och över motsvarar fetma. Källa: Nationalencyklopedin