Anne Kasenene

Anne Kasenene. Foto: Maria Hansson

Flyktingguide/språkvän handlar inte om att man ska lära en person om hur myndigheterna fungerar, utan att man ska umgås och ha trevligt tillsammans, säger Anne Kasenene som är projektledare i Dalarnas län.

LÄS OCKSÅ ”Hon har blivit som en syster”

Flyktingguide/språkvän finns på cirka 70 ställen i landet. I Dalarnas län är Anne Kasenene, som är anställd av Orsa kommun, samordnare.

– Jag brukar vara med på uppstartsmötet och sedan har vi kontinuerlig kontakt. Efter hand har jag fått många tips om hur andra kommuner har lagt upp det hela, syftet är att samla ihop exempel på vad som fungerar och sprida modellen vidare.

Upplägget bygger på ett samarbete mellan kommunen och en frivillig partner. I flera kommuner är det Svenska kyrkan eller Röda korset som samarbetar med en kontaktperson på kommunen.

– Det är viktigt att man delar på ansvaret, vissa saker kan kommunen göra och andra kan civilsamhället bidra med. Men det har visat sig att det är bäst om man lägger ansvaret på en tjänst, i stället för på en person, annars är risken att allt hänger på några eldsjälar. Målet är att det här ska fortsätta av sig självt, utan mig som projektledare, säger Anne Kasenene.

Tanken bakom flyktingguide/språkvän är inte att infödda svenskar ska lotsa nyanlända in i samhället och förklara hur allt fungerar, utan att båda ska få ett större nätverk och kanske en ny vän på köpet. De intresserade personerna matchas mot varandra av samordnaren på orten.

– Det finns inga krav på hur ofta man ska träffas och vi försöker se till så att båda är på samma nivå när det gäller förväntningar. Vi uppmanar dem att hålla det på en personlig nivå, kanske gå och fika tillsammans, laga mat och prata om familjen. Det kan utvecklas till vad som helst, många av dem vi matchat ihop har fått nära kontakt och för några har personkemin inte stämt och de har avbrutit kontakten, säger Anne Kasenene.

Projektet flyktingguide/språkvän pågår till augusti 2016. Sedan ska det rulla på av sig självt och förhoppningsvis sprida sig till fler kommuner i landet.

– Det är ett enkelt sätt att lära känna människor utanför det egna nätverket, sammanfattar Anne Kasenene.

Karin Janson

Syftet är att träffa människor

• Att vara flyktingguide eller språkvän är ett frivilligt och ideellt åtagande. Syftet är att träffa människor med annan bakgrund än den egna och utvidga sitt kontaktnät. • Tre grundstenar är ömsesidigt utbyte, frivillighet och språkträning. • Liknande verksamheter har funnits i flera kommuner i ungefär 20 års tid, men sedan 2006 driver Eskilstuna kommun ett nationellt arbete där man har tagit fram en modell som sedan spridit sig till fler kommuner. I dagsläget pågår cirka 70 liknande verksamheter i hela landet. • På hemsidan www.sprakvan.se finns en förteckning med kontaktpersoner i olika kommuner.