STOCKHOLM 20150705 : ≈tervinningsstation p Upplandsgatan i Stockholm. Foto: Maja Suslin / TT / Kod 10300

Foto: Maja Suslin/TT

En chaufför blev i oktober angripen och skadades vid en av återvinningsstationerna i Göteborg. Chauffören hade försökt påpeka för den som gick till angrepp att det var farligt att vistas inom området när containrar töms.

Nu begär Transports skyddsombud att ordentliga riskbedömningar görs för alla återvinningsstationer, skriver tidningen Arbetarskydd.

Skyddsombudet listar flera riskfaktorer: trasiga containrar, allmänhet i rörelse på platsen när tömning av containrarna sker och psykosociala risker med att arbeta ensam där hot och våld kan förekomma.

Arbetsgivaren IL Recycling Service AB har svarat att man anser att det är ägaren av återvinningsstationerna som ska se till att säkerheten ökas, vilket skyddsombudet inte håller med om. Det regionala skyddsombudet för Transport och arbetsplatsens skyddsombud begär därför att Arbetsmiljöverket ingriper.