Under onsdagen varslade Byggnads om strejk vid 60 företag och nu har Medlingsinstitutet utsett medlare i konflikten mellan Byggnads och Sveriges Byggindustrier.
 

Medlare blir Kommunals tidigare avtalssekreterare Jan Sjölin och Bengt KÅ Johansson, som var löneminister och civilminister i de socialdemokratiska regeringarna åren 1985 – 1991. Jan Sjölin fick sitt första uppdrag av Medlingsinstitutet 2004. Bengt KÅ Johansson har bland annat medlat mellan Byggnads och Sveriges Byggindustrier i en konflikt 2012.

 – Även Sjöbefälsföreningen har varslat om strejk, ett varsel som främst kommer att drabba trafiken i Göteborgs och Stockholms skärgårdar. Här har Medlingsinstitutet utsett en trio att medla mellan facket och Almega.
Ella Niia, tidigare ordförande för Hotell- och restaurangfacket, gör sin debut som medlare. Hon kommer att samarbeta med Gunilla Runnquist, tidigare förhandlingschef för Lärarförbundet, och Gunnar Samuelsson, som varit chef för Förlikningsmannaexpeditionen, alltså den myndighet som föregick Medlingsinstitutet då detta bildades år 2000.